Suomeksi
Psalm 42 – När den arma jordens tid förgår