Suomeksi
Psalm 1 – Hosianna

Psalm 1 – Hosianna

:,:Hosianna Davids son,
välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!:,:
:,:Hosianna! Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!:,: