Suomeksi
Tillgänglighetsutlåtande för Psalmboken

Tillgänglighetsutlåtande för Psalmboken

URL-adress: https://www.psalmbok.fi

Evangelisk-lutherska kyrkan strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation.

Vi förbättrar kontinuerligt sidans användning och anpassar den till tillgänglighetsstandarder.

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Kyrkostyrelsen utvärderade den här webbplatsens tillgänglighet på följande sätt:

 • Självutvärdering: organisationen har utvärderat webbplatsen internt.

Webbplatsens tillgänglighet

Sidans nuvarande standard för tillgänglighet

Sidan strävar till att uppnå WCAG 2.1, AA-nivå.

Situationen för tillfället

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen

Användare kan fortfarande stöta på brister på sidorna. Här följer en förteckning över de brister vi är medvetna om. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar brister som inte finns uppräknade.

Tekniska brister

Användarna kan fortfarande stöta på vissa problem på sidorna. Sidorna kan förbättras bland annat i fråga om följande:

 • Textmotsvarigheter till bilderna (alt-text) kan saknas.
 • Notbilderna (jpg) är inte tillgängliga.
 • Det kan finnas brister i rubrikernas struktur.
 • Vissa av webbplatsens funktioner, inklusive de som produceras av tredje part, är inte nödvändigtvis tillgängliga.
 • I innehållspresentationen kan föråldrade stilmallar ha använts, till exempel font- och boldtaggar
 • På webbplatsen kan det finnas identiskt formulerade länkar som leder till flera olika ställen.

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet på vår webbplats?

Vi tar gärna emot respons om vår webbplats tillgänglighet.

Du kan kontakta oss med webblanketten

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor så ber vi att du tar kontakt med oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får ett svar under två veckor så kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverk. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverks sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Funktioner som stöder tillgänglighet

Kyrkostyrelsen försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder:

 • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
 • Tillgänglighet hör till vårt sätt att verka internt.
 • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
 • Vi erbjuder våra arbetstagare utbildning i tillgänglighet.
 • Vår organisation har ett tekniskt verktyg som hjälper oss att utvärdera tillgängligheten.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör psalmbok.fi och är gjort 26.3.2020, uppdaterat 9.6.2020.