Suomeksi
Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://psalmbok.fi/ och har upprättats / uppdaterats 12.2.2024. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bild utan alt-tag
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Bild utan alt-tag
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Taggen ”u” används för att formatera text
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Taggen ”u” används för att formatera text
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Den lokala länkdestinationen finns inte
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Den lokala länkdestinationen finns inte
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: ”Aria-describedby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-describedby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: HTML används för att formatera innehållet
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  HTML används för att formatera innehållet
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Ett inmatningsfält saknar beskrivning
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Ett inmatningsfält saknar beskrivning
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Färgkontrasten är inte tillräckligt hög
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Färgkontrasten är inte tillräckligt hög
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Möjlig att uppfatta: PDF-filerna innehåller tillgänglighetsproblem
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  PDF-filerna innehåller tillgänglighetsproblem
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.3.1 Information och relationer
  • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • Hanterbar: Bildlänk utan ’alt’-text
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Bildlänk utan ’alt’-text
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Länktexten används för flera olika destinationer
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Länktexten används för flera olika destinationer
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Begriplig: ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Begriplig: ”Aria-describedby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-describedby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Begriplig: Ett inmatningsfält saknar beskrivning
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Ett inmatningsfält saknar beskrivning
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Robust: Ett inmatningsfält saknar beskrivning
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Ett inmatningsfält saknar beskrivning
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust: ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  ”Aria-labelledby” har en felaktig (ID) referens
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust: Ogiltig WAI-ARIA-roll, -tillstånd eller -egenskap
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Ogiltig WAI-ARIA-roll, -tillstånd eller -egenskap
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000