Suomeksi
Upphovsrätt

Upphovsrätt

Vi har gjort vårt yttersta för att få reda på vem som idag äger rättigheterna. Om du kan bidra med kompletterande uppgifter så tag kontakt.

1 – Hosianna

2 – Gläd dig du Kristi brud

3 – Gör porten hög

4 – Bered en väg för Herran

5 – Nu må vi oss bereda

6 – Gud vår Gud för världen all

7 – Dotter Sion

8 – Jag höja vill till Gud min sång

9 – Gå Sion din konung att möta

10 – Han kommer i sin kyrka

11 – När vintermörkret kring oss står

12 – Jesus från Nasaret går här fram
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

13 – Kristus kommer Davids son
Text: Warner/Chappell Music Scandinavia

14 – En man blev sänd
Text: Uitgeverij Gooi en Sticht, Kampen, Holland
Övers: Tua Rosenberg
Melodi: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

15 – Världens Frälsare är här

16 – Lov ske dig Herre Jesus Krist

17 – Dig vare lov o Jesus Krist

18 – Kom alla stora små

19 – Kristi kyrka fröjda dig

20 – Ett barn har fötts

21 – Det är en ros utsprungen

22a – Av himlens höjd

22b – Av himlens höjd

23 – Hell morgonstjärna mild och ren

24 – Här kommer Jesus dina små
Övers: ALIS

25 – Dagen är kommen
Övers: Erik och Olle Hagberg

26 – Lyssna värld till ängelns ord
Övers: ALIS

27 – Var hälsad sköna morgonstund

28 – O du saliga

29 – Stilla natt

30 – Och det hände vid den tiden
Övers: Erik och Olle Hagberg

31 – Härlig är jorden

32 – Giv mig ej glans
Melodi: Fennica Gehrman

33 – Brinn dens stjärna brinn
Text: Malin Tegengren
Melodi: Lasse Mårtenson

34 – Nu tändas tusen juleljus

35 – När Jesusbarnet föddes
Text:  Märta Nilsson
Melodi: Kerstin Olson

36 – Över jordens mörka dalar
Text: Elly Sigfrids
Melodi: Rainer Holmgård

37 – Guds nåd vi glatt skall prisa

38 – Välsignat vare Jesu namn

39 – Giv o Jesus fröjd och lycka
Övers: ALIS

40 – Under detta nya år
Övers: ALIS

41 – O Jesus god ditt namn är stort
Övers: Sigurd Norrgård

42 – När den arma jordens tid förgår
Melodi: Netta Sundberg

43 – Ett år har gått till ända

44 – Vi ber dig våra fäders Gud

45 – En stjärna lyste undersam

46 – Himlens stjärna fordom ledde

47 – Milda stjärna ren och klar
Text: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin
Melodi: Ulla Groundstroem

48 – Vid Betlehem en vinternatt
Övers: Erik och Olle Hagberg

49 – Prisad högt av herdars skara
Övers: ALIS

50 – Å vilka stora gåvor
Text: Norsk Musikforlag
Övers: ALIS
Melodi: Norsk Musikforlag

51 – Nu får din tjänare i d

52 – Jungfru Maria
Text: Erik och Olle Hagberg
Melodi: Per-Erik Styf

53 – Kristus är världens ljus
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: ALIS

54 – Kristus den rätte Herren

55 – Min ande fröjdar sig i Gud

56 – Salig du och högt benådad
Text: Hans Hartman
Melodi: Kaj-Erik Gustafsson

57 – Maria Herrens moder
Text: Kyrkans Centralfond
Övers: Kyrkans Centralfond

58 – Alla källor springer fram i glädje
Text: Eyvind Skeie
Övers: ALIS
Melodi: Guttorm Ihlebaek

59 – Se vi går upp till Jerusalem

60 – O huvud blodigt sårat

61 – Guds rena lamm oskyldig

62 – Vi tackar dig o Jesus god

63 – O Jesu kär vad har väl du förbrutit
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

64 – Ack hjärtans ve

65 – Där går ett lamm och stilla bär

66 – Jesus du mitt liv min hälsa
Övers: Johan och Thomas Hellström, Anna Möller Hellström

67 – Skåda skåda nu här alla

68 – Jesus lär mig rätt betrakta

69 – Så är fullkomnat Jesus kär

70 – När jag mot korset blickar fram
Övers: Kyrkans Centralfond

71 – O Jesus Krist vår salighet

72 – Du bar ditt kors

73 – Långt borta i ett fjärran land
Övers: ALIS

74 – Han på korset han allena

75 – Vår Herre Kristus talat har

76 – O Jesus du min salighet

77 – Från örtagården leder

78a – Konung är du visst
Övers: Malin Tegengren
Melodi: Thomas Dahlström

78b – Konung är du visst
Övers: Malin Tegengren

79 – Konung med törnekrona
Text: Malin Tegengren
Melodi: Maj-Britt Glad

80 – Jesus av de steg för oss du tagit
Text: Martin Lihr
Melodi: Netta Sundberg

81 – När med de dina Frälsare du satt
Text: Gunnel Cleve
Melodi: Juha Heikkilä

82 – Se kärlet brast

83 – Den tunga dagen går mot natt
Text: OUP
Övers: Ingemar Kjellmar
Melodi: Karin Robertson

84 – På min väg av själviskhet
Text: Tua Rosenberg
Melodi: Alf Nybo

85 – Hur mörkret tätnar
Text: Oklar
Melodi: Kyrkans Centralfond

86 – De såg ej dig
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Cancerfonden

87 – För att du inte tog det gudomliga
Text: Hans Hartman
Melodi: Börge Ring

88 – Krist är uppstånden

89 – Nu kommen är vår påskafröjd

90 – Upp min tunga

91 – Uppstånden är vår Herre Krist

92 – I dödens band låg Herren Krist

93 – Ära ske Gud och Herren Krist
Övers: Sigurd Norrgård

94 – Nu låt oss fröjdas med varann

95 – Detta är den stora dagen

96 – Nu gläd er alla ni som har

97 – Jesus lever! Därför kan

98 – Vad ljus över griften

99 – Du segern oss förkunnar

100 – De trodde att Jesus var borta
Text:  AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Urban Thyrestam

101 – Kornet har sin vila
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

102 – Livet vann dess namn är Jesus
Text: Hans Hartman

103 – Herren lever våga tro det
Text: Göran Bexell
Melodi: Elisabeth Wentz-Janacek

104 – Till himlen Herren Jesus for

105 – Till härlighetens land igen
Melodi:

106 – Kom helge Ande Herre god

107 – O du helge Ande kom till oss

108 – Kom helge Ande Herre Gud

109 – Dig helge Ande nu vi ber

110 – Ande nådens källa

111 – Kom helge Ande till mig in

112 – Helige Ande kom till oss

113 – Helige Ande sanningens Ande

114 – Kom till mitt arma hjärta

115 – Helige Ande låt nu ske

116 – Kom helige Ande från höjden
Text: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

117 – O Guds Ande du som bor i ljus
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

118 – Grip du mig helige Ande
Text: Pia Perkiö
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Tactus Oy

119 – Överallt sig Anden rör
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: Gunvor Javén
Melodi: OUP

120 – På berget i förklarat sken
Övers: Kyrkans Centralfond

121 – Vår blick mot helga berget går
Melodi: Birgitta Aldestam, Anne-Maria Olssons dödsbo, Ninna Raab-Kramár och Åsa RaabFohlin

122 – Sorlet har dött
Text: Hans Hartman
Melodi: Kerstin Olson

123 – Med tacksamhet jag prisar

124 – Gud låter sina trogna här

125 – O låt oss Herre Gud

126 – Inför Guds himlatron
Text: ALIS
Melodi: Gottfrid Gräsbeck

127 – Den stora vita skaran där
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

128 – Det dukas i himlarnas rike
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

129 – För alla helgon

130 – I himmelen sjunger kring Lammets tron
Melodi: Fennica Gehrman

131 – Välsignade alla ni kära

132 – O Herre för trogna martyrer
Text: Kersti Gabrielsson, Lena Jegers, Johan Gabrielsson, Mikael Gabrielsson, Cecilia Eklund, Johanna dsén, Kia Gabrielsson och Brita Gustafsson

133 – Helgonen har funnit den
Text: Hanna-Leena Jonkka
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin
Melodi: Tapio Maasalo

134 – Väktarns rop i natten skallar
Övers: ALIS

135 – Upp vakna ni kristna alla

136 – En dag skall randas för vår syn
Övers: Kyrkans Centralfond

137 – Vak upp gör bättring
Melodi: Yvonne Lindberg-Salonen

138 – Nu dagen är till ända
Övers: Katarina Sundquist, Hans Hildebrand

139 – Vakna upp! en stämma bjuder

140 – Ack saliga dag
Text: Dag Beskow

141 – Skall natten nu ljusna
Text: Hans Jacob Aastrup
Övers: Gunvor Javén
Melodi: Oklar

142 – Herre när din dag är inne
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Ingrid Nivelius
Melodi: Norsk Musikforlag

143a – En dag skall Herrens skapardrömmar möta
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Norsk Musikforlag

143b – En dag skall Herrens skapardrömmar möta
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Norsk Musikforlag

144 – Vi lova dig (har ej upphovsmän i psboken)
Övers: Kyrkans Centralfond

145 – Gud treenig stå oss bi

146 – Vi tror på en allsmäktig Gud

147 – Allena Gud i himmelrik

148 – O Herre Gud i himmelrik

149 – Gud heliga Treenighet

150 – O heliga Treenighet

151 – Välsigna oss o store Gud

152 – Vi tror på Gud som himmel jord
Text: Oklar

153 – Måne och sol
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

154 – Vår Gud är oss en väldig borg

155 – Gud är vår starkhet

156 – Jerusalem du helga stad

157 – Behåll oss Herre vid ditt ord

158 – Förbliv hos oss o Jesus Krist

159 – Guds församling håll i minne
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin

160 – Hjärtan enigt sammanslutna

161 – Om blott Jesus vår Herre
Övers: Monica von Bonsdorff

162 – Kungör o Herre din allmakt
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo Rundt-Hairedin

163 – Lov ske dig store Gud

164 – Din spira Jesus sträckes ut

165 – Gammal är kyrkan

166 – En Fader oss förenar

167 – Sin enda grund har kyrkan
Text: Hans Hartman

168 – Fädernas kyrka
Text: Advokatfirman Ullberg & Brattberg
Melodi: Gustaf Aulén (d.y.)

169 – Guds menighet är jordens största under
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Norsk Musikforlag

170 – Än finns det en värld
Text: Hans Hartman
Melodi: Gustaf Aulén (d.y.)

171 – Det går en väg genom ökensand
Text: Erik och Olle Hagberg
Melodi: Lars Anderblad

172 – Lågorna är många
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Olle Widestrand

173 – O Gud det är en hjärtans tröst

174 – O Jesus Krist till oss dig vänd

175 – Käre Jesus vi är här
Övers: Ingrid Nivelius

176 – Så skön och ljuvlig är

177a – Herren Gud är nära

177b – Herren Gud är nära

178 – Hur ljuvt det är att komma

179 – Helige Fader kom och var oss nära

180 – Sabbatsmorgon stilla

181 – Kom inför Herren med tacksamhet

182 – Tack o Herre för din kyrka

183 – Kom helga d
Text: Malin Tegengren

184 – Helga tempel slut oss inne
Text: Malin Tegengren
Melodi: Björn Ekblom

185 – Var med oss Jesus
Melodi: Björn Ekblom

186 – Uti din helgedom o Gud

187 – Herre du som lovat sända
Melodi: Björn Ekblom

188 – Det finns en plats
Text: Erik och Olle Hagberg
Melodi: Per-Erik Styf

189 – Herren är i sitt heliga tempel
Text: ALIS
Melodi: Agneta Åkerfeldt Agnestig

190 – Inför ditt ansikte käre Gud Fader
Text: Dage, Ingmar & Tryggve Forssell
Melodi: Kaj-Erik Gustafsson

191 – Vi bär så många med oss
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Norsk Musikforlag
Melodi: Elisabeth Wentz-Janacek

192 – Låt mig nu din förbliva

193 – För ditt ansikte

194 – Nu fröjda dig du vida jord

195 – Guds ord är ljuset

196 – Jag vet en blomma

197 – Du sänt oss Gud ditt helga ord

198 – Ordets Herre du har givit

199 – En dyr klenod

200 – Hur skall vi rätt dig prisa

201 – Ordet om Guds nåd och frälsning
Övers: Monica von Bonsdorff

202 – Herre samla nu oss alla

203 – Lovad vare Gud som sänder

204 – Omkring ditt ord o Jesus

205 – O djupa klang i Herrens ord
Text: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin
Melodi: Björn Ekblom

206 – Livets Ande kom från ovan
Text: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

207 – En såningsman går där
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Karin Robertson

208 – Därför att Ordet bland oss bor
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

209 – Som torra marken dricker regn
Text: ALIS
Melodi: Torkil Baden

210 – När till Jordan vår Herre drog

211 – Glad jag städse vill bekänna
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

212 – Vi tackar dig vår Skapare
Text: United Church Press / The Pilgrim Press
Övers: Erik och Olle Hagberg

213 – Jag tror på Gud som med sitt ord
Övers: Erik och Olle Hagberg

214 – Med vår glädje över livets under
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

215 – Säll den som håller Jesus kär

216 – Jesus Kristus är vår hälsa

217 – Gud vare lovad

218 – Ett livets bröd vill Jesus Krist

219 – O Jesus än de dina

220 – Hur kan jag glömma honom

221 – Vår Herres Jesu nattvard är
Övers: Ann Moliis-Mellberg Odoms

222 – Låt oss tillbe av allt hjärta
Övers: Kyrkans Centralfond

223 – Du som tronar i det höga
Övers: Monica von Bonsdorff

224 – Du öppnar o evige Fader
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Ehrlingförlagen AB

225 – Som spridda sädeskornen
Text: v. 1 AF-Stiftelsen Psalm och sång / v. 2 Per Lønning
Övers: Kyrkans Centralfond

226 – Vi till ditt altarbord bär fram
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

227 – Du ber oss till ditt altarbord
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Gunvor Javén
Melodi: Norsk Musikforlag

228 – Till måltid Herren kallar
Text: Herder Verlag GmbH
Övers: Kyrkans Centralfond

229 – När vi delar det bröd
Text: Lars Åke Lundberg

230 – Kom o Jesus väck mitt sinne

231 – Som daggens pärlor glimmar
Text: Paula Kurki-Suonio

232 – Dina blev vi ren som späda

233 – Ren tidigt du beredde
Text: Jussi-Pekka Alanen
Övers: Monica von Bonsdorff

234 – Med jubel vi dig hälsar
Text: Sigrid Hillestad
Övers: Kyrkans Centralfond

235 – Gud se i nåd till dessa två

236 – Du Gud har skapat mänskan
Text: Oklar
Övers: Kyrkans Centralfond

237 – Se livet vill blomma
Text: Gösta Wrede
Melodi: Oklar

238 – Låt gråten och klagan få stillna
Övers: Hans Hartman

239 – Jag går mot döden var jag går
Övers: Kyrkans Centralfond

240 – Där varje väg skall sluta

241 – Saliga de som ifrån världens öden

242 – Broder/Syster i Kristus

243 – Din frid skall aldrig vika
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

244 – Jordens Gud
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

245 – Inför dig vår herde här

246 – Herre du som trofast vårdar
Melodi: Björn Ekblom

247 – Du Jesus Kristus i din skörd
Text: Monica von Bonsdorff

248 – Herren vår Gud har rest sin tron
Text: Hans Hartman

249 – Herre du har anförtrott
Text: Seppo Suokunnas
Övers: Catharina Östman

250 – Ditt ljuva minne

251 – Vår Gud har av barmhärtighet

252 – O Jesus Krist som mänska blev

253 – O gläd dig Guds församling nu
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

254 – Till dig allena Kristus står

255 – Av hjärtat håller jag dig kär

256 – Så älskar Gud vår värld

257 – Se Jesus är ett tröstrikt namn

258 – Bort mitt hjärta

259 – Är Gud i himlen för mig
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

260 – Jesus glädjens källa

261 – Kärlek av vars hand jag blivit
Övers: Ralf Nuorivaara

262 – Skulle jag min Gud ej lova

263 – Jesus är mitt liv min hälsa

264 – Jesus du mitt hjärtas längtan

265 – Jesus är min vän den bästa

266 – Jag nu den säkra grunden vunnit

267 – Den enda glädje som jag vet

268 – Jesus korsets man
Övers: Sigurd Norrgård

269 – Klippa du som brast för mig

270 – När världens hopp förtvinat stod

271 – Salig salig den som kände

272 – Så älskade Gud världen all
Text: Jan Håkan Åberg

273 – Säll den vars hopp till Jesus står

274 – Det finns djup i Herrens godhet
Övers: ALIS

275 – Jesus för världen givit sitt liv

276 – Jesus det renaste
Melodi: Norsk Musikforlag

277 – Allt allt ditt öga Herre ser
Text: Malin Tegengren

278 – Kristus vandrar bland oss än
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

279 – Gud vår Gud vi lovar dig
Övers: Hans Hartman

280 – O Gud vi lovar dig
Melodi: Paula Kurki-Suoni

281 – Dig vare lov och pris o Krist

282 – Min själ skall lova Herran

283 – Lovsjung nu alla länder Gud

284 – Lovsjung vår Herre konungen

285 – Lov pris och tack ske dig

286 – Nu tacka Gud allt folk

287 – Hela världen prisa Herran

288a – Med tacksam röst
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

288b – Med tacksam röst
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg
Melodi: Ehrlingsförlagen

289 – Herren vår Gud är en konung

290 – Lovad vare Herren
Text: Katarina Sundquist

291 – Lova vill jag Herran Herran

292a – Lova Gud i himmelshöjd

292b – Lova Gud i himmelshöjd

293 – Herre Gud ditt dyra namn
Övers: Kyrkans Centralfond

294 – O att min Gud jag kunde lova

295 – Kom låt oss nu förenas här
Övers: Samfundet Domikansystrarna

296 – Hur ljuvligt klingar Jesu namn

297 – Gud allsmäktige må alla

298 – Helig helig helig
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

299 – Lovsjung vår Herres Jesu kärlek

300 – Mitt hjärta ständigt sjunger
Övers: Ralf Nuorivaara

301 – Hur är ditt namn o Gud ej stort

302 – Välsignad Gud som har sitt folk förlossat

303 – Halleluja! Sjung om Jesus
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

304 – Lov ske dig Herre Jesus Krist i alla

305 – Min sång skall bli om Jesus

306a – Tack min Gud för vad som varit

306b – Tack min Gud för vad som varit

307 – Att prisa dig är underbart
Text: Ralf Nurmivaara
Övers: Gun Jakobsson

308 – Den höga himlen
Övers: Malin Tegengren
Melodi: Finlands kantor-organistförbund r.f.

309 – Guds ära vi sjunger
Melodi: Fennica Gehrman

310 – Namnet Jesus
Text: Frelsearmeen, Oslo
Övers:  Den öppna dörren – Ingegerd Dominique

311 – Sången om Kristus
Text: Sigurd Norrgård
Melodi: Kyrkans Centralfond

312 – Lova Herren sol och måne
Text:  AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Lennart Wenström-Lekare

313 – När glatt vi prisar Gud
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Augsburg Fortress

314 – Jesus du som själen mättar
Övers: Johan Hellström, Thomas Hellström och Anna Möller Hellström

315 – Mitt hjärta fröjda dig

316 – Gud välsigna och bevara

317 – Store Gud dig änglar prisar

318 – Min gode Gud jag beder dig

319 – Närmare Gud till dig

320 – Fader över alla fäder

321 – Så tag nu mina händer
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

322 – Sanningens Ande

323 – Till dig o Herre ville jag
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin

324 – En liten stund med Jesus

325 – Långt bortom rymder vida

326 – O giv oss Herre av den tro
Melodi: Netta Sundberg

327 – O du som ser
Text: Vännernas Samfund
Melodi: Bertil Wall

328 – Att bedja är ej endast att begära

329 – Hör mig Gud jag beder dig
Text: Malin Tegengren

330 – Tag Jesus mig vid handen

331 – Evige konung
Text: Laurentius Petri sällskapet

332 – Hör oss Gud du själv har bett oss
Text: Emi Music Publishing Ltd, London
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Emi Music Publishing Ltd, London

333 – Lär mig att bedja av hjärtat
Text: ALIS
Melodi: Agneta Åkerfeldt Agnestig

334 – Jordens Herre möt oss alla
Text: Gun Jakobsson
Melodi: Rolf Löfman

335 – Jesus din ljuva förening att smaka

336 – Ängsliga hjärta

337 – Ditt ord o Herre kallar oss
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin

338 – En dunkel örtagård
Text: Anna Liedgren
Melodi: Ulla Berglund

339 – Mästare alla söka dig
Text: Anna Liedgren

340 – Mitt hjärta längtar dag och natt
Text: Malin Tegengren
Melodi: Oklar

341 – O Herre i dina händer
Text: Tua Rosenberg
Melodi: Kyrkans Centralfond

342 – Herre jag vill bida
Text: Gehrmans Musikförlag AB
Melodi: Ehrlingsförlagen

343 – Bed för mig Herre kär
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Ehrlingsförlagen

344 – Jag skulle vilja våga tro
Text: Björn Littmarck
Melodi: Björn Littmarck

345 – Natanael står inför Herren Kristus
Text: Tua Rosenberg
Melodi: Anders Kronlund

346 – När livet saknar mening
Text: Oklar
Melodi: Samppa Asunta

347 – Ur djupets nöd

348 – Till dig jag ropar

349 – När vi i högsta nöden står

350 – En syndig man
Text: Hans Hartman

351 – O Jesus Krist du nådens brunn

352 – Vart flyr jag för Gud

353 – Min själ nu är tid
Övers: Ann Moliis-Mellberg Odoms

354 – För dig min nöd jag klagar

355a – Frälsare du som äger läkedomen
Övers: ALIS

355b – Frälsare du som äger läkedomen
Övers: ALIS
Melodi: Ehrlingsförlagen

356 – Fader du vars hjärta gömmer
Text: Anna Liedgren
Melodi: Ehrlingsförlagen

357 – O salighet o gåtfullhet
Text: Brita Lidmans dödsbo, c/o Elisabeth Lidman
Melodi: Oklar

358 – Säg får jag komma som jag är
Text: Malin Tegengren

359 – Till dig ur hjärtegrunden

360 – Såsom hjorten ivrigt längtar

361 – Jag ville tacka och prisa

362 – Vänd nu om ni sorgsna själar

363 – Min själ mitt sinne låt Gud råda

364 – Sorgen och glädjen

365 – Allt vad vi på jorden äger

366 – O Gud det är min glädje

367 – Hjälp mig o Jesus
Övers: Malin Tegengren

368 – När ingen dager ögat skådar
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

369 – För Jesu milda ögon

370 – Som du vill o Herre min
Melodi: Ehrlingsförlagen

371 – Kristus uppenbara för oss
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Heikki Pöyhtäri

372 – När stormen ryter vilt på hav

373 – Nu gläd dig min Ande i Herran

374 – Jesus tänk på mig
Text: Caroline Ekberg – Elisabeth Ekberg
Melodi: Ehrlingsförlagen

375 – Mitt i en värld av mörker
Text: ALIS
Melodi: Carita Moberg

376 – Nu öppnar saknad sina öde vidder
Text: Svein Ellingsen
Övers: ALIS
Melodi: Nina Broms-Löfman

377 – Från Gud vill jag ej skiljas

378a – Uti din nåd

378b – Uti din nåd

379 – En kristen bör tro och besinna

380 – Min Gud på dig förtröstar jag

381 – Säll är den som sina händer

382 – Jag lyfter mina händer

383 – Gud ditt folk är vandringsfolket
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

384 – Den korta stund jag vandrar här

385 – Jag vet på vem jag tror

386 – I det djupa i det höga

387 – Glädje utan Gud ej finnes

388 – O liv som blev tänt
Övers: Anna Liedgren
Melodi: Gustaf Aulén (d.y.)

389 – Till himlarna Gud din barmhärtighet når
Övers: Malin Tegengren
Melodi: Juha Heikkilä

390 – Tryggare kan ingen vara

391 – Blott en dag

392 – Tätt vid korset

393 – Ett litet fattigt barn jag är

394 – O Jesus du min herde god

395 – Hela vägen går han med mig

396 – Dig Herre prisar högt min själ
Övers: Gun Jakobsson

397 – Jag kan icke räkna dem alla

398 – Löftena kunna ej svika
Text: Libris Media AB
Melodi: Libris Media AB

399 – Tränger i dolda djupen ner
Text: Dag Beskow

400 – Min herde Herren Jesus är
Text: Malin Tegengren

401 – Ut ur mörkret
Text: Oklar

402 – Jag vet en hamn
Text: Oklar
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Oklar

403 – Högt i stjärnehimlen
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Övers: Hans Puls
Melodi: Gustav Bosse Verlag

404 –  som rymdens svala
Text: Tua Rosenberg
Melodi: Henrik Perret

405 – Det tänds ett ljus
Text: Siw Lindgren
Melodi: Roland Forsberg

406 – Vår styrka är som blad och blom
Text: Per Lønning
Övers: Kyrkans Centralfond

407 – O Jesus styr min vandring så

408 – Vad gott kan jag väl göra

409 – Ack hur sig mången utesluter

410 – Gå varsamt min kristen

411 – Skynda o själar
Övers: Ralf Nuorivaara

412 – Ingen hinner fram till Guds eviga ro

413 – Befall i Herrens händer
Text: Ingrid Nivenius

414 – Led milda ljus
Övers: Stiftelsen katolsk kyrkotidning

415 – Med Gud och hans vänskap

416 – O människa o vandringsman

417 – Mästare kom träd in i denna skara

418 – Verka tills natten kommer
Övers: Birgitta Dahlquist

419 – Var är den skatt som bliver

420 – Det finns en port

421 – Väldig är Guds nåd

422 – Med Jesus fram i de bästa åren
Text: Advokatfirman Ullberg & Brattberg
Melodi: Kersti och Anne-Marie Nordlund

423 – Räds ej bekänna Kristi namn

424 – Min Gud är en väldig hjälte
Text: Anna Liedgren
Melodi: Gunnar Weman

425 – Såsom dagg går ur morgonens sköte
Melodi: Juha Heikkilä

426 – Herre du som tände
Text: Mirjam Pohjanpää
Melodi: Ehrlingsförlagen

427 – I tro under himmelens skyar
Text: Peter Widmark

428 – Du sagt mig Herre
Text: Elcin
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin

429 – Vår tröghet är så stor
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: Kyrkans Centralfond

430 – Du som gick före oss
Text: Hans Hartman
Melodi: Gehrmans Musikförlag AB

431 – Inte med makt
Text: Sverre Therkelsen
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Lyche Musikkforlag

432 – Var inte rädd
Text: ALIS
Melodi: Lars Moberg

433 – Herre du vandrar försoningens väg
Text: Björn Littmarck
Melodi: Björn Littmarck

434 – På denna jord vår Herres verk
Text: Kyrkans Centralfond
Övers: Gun Jakobsson

435 – De heliga i landet
Text: Hans Hartman
Melodi: Gehrmans Musikförlag AB

436 – Vak upp du första vittnens anda

437 – Du för vars allmaktsord
Melodi: Juha Heikkilä

438 – Jesus har grundat ett rike

439 – Så långt som havets bölja går
Text: Ebba Lindmans dödsbo, c/o Martin Lindman

440a – Tillkomme ditt rike

440b – Tillkomme ditt rike

441a – Låt Gud ditt rike hinna
Text: Ilkka Tamminen
Övers: Ann Moliis-Mellberg Odoms

441b – Låt Gud ditt rike hinna
Text: Ilkka Tamminen
Övers: Ann Moliis-Mellberg Odoms

442 – Din rikssak Jesus vara skall
Text: Gerhard Reichelt
Övers: Gunnel Cleve

443 – Låt nya tankar tolka Kristi bud
Text: Birgitta Dahlquist
Melodi: Oklar

444 – Ett Kristusbrev till världen
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

445 – Kristus konung stor
Text: Kari Vaalas
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin

446 – Guds familj är världens största
Text: Kyrkans Centralfond
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Lennart Wenstöm-Lekare

447 – Tack gode Gud för allt som finns
Övers: Hans Hartman

448 – Vår stora vida jord

449 – Var är den vän

450 – Himlars rymd sin konung ärar

451 – Ljud högt du psalm
Text: v. 3: Aulikki Lappi-Seppälä
Melodi: Breitkopf & Härtel

452 – Himlen med sin stjärneskrud
Övers: Kyrkans Centralfond

453 – Du är större än mitt hjärta
Text: Anna Hallström
Melodi: Roland Forsberg

454 – Gud har skapat allting
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Åsa Jonsved

455 – Tusen stjärnor glimmar
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Finn och Sverre Sörenson, Iwa von Gertten Sörenson

456 – Hejda du vår väg mot stupet
Text: Svein Ellingsen
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Rita Andersén

457 – Guds värld är en skimrande gåva
Text: Madeleine Setterlind
Melodi: Anna-Lisa Göransson

458 – Allt mänskosläktet av ett blod
Text: Fri eller AF-Stiftelsen Psalm och sång

459 – I Kristus finns ej öst och väst
Text: Desmond Dunkerley
Övers: Kyrkans Centralfond

460 – Så i kärlek tröttna icke

461 – Som människor möts vi på vägen
Text: Catharina Östman
Melodi: Tor Lindgård

462 – Välsignad vår gemenskap är
Övers: Johan Hellström, Thomas Hellström och Anna Möller Hellström

463 – Vem är det som kommer på vägen
Text: ALIS
Melodi: Per-Erik Styf

464 – Som mannen och kvinnan
Text: Johan Hellström, Thomas Hellström och Anna Möller Hellström
Melodi: Henrik Perret

465 – Ett barn som döpts i Jesu namn
Text: Ull-Britt Pensar-Gustafsson

466 – Herre din dag var också lik
Övers: Karin Widegård, Gunnar Widegård
Melodi: United Methodist Publishing House, Nashville

467 – Sänd av himlens sol en strimma
Text: Jenny Ahlén

468 – Som sådden förnimmer
Text: Fredrik, Edward, Kim, Peter Nyström

469 – Helgad vare arbetsdagen
Text: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin
Melodi: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin

470 – Nu Herre ge mig av din eld
Text: Annikka Tapaninen
Övers: Kyrkans Centralfond

471 – Jublande lyfter vi här våra händer
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: Anna, Per och Lars Hallstöm
Melodi: Karin Robertson

472 – Vi är tyngda trötta tomma
Text: Catharina Östman
Melodi: Kaj-Erik Gustafsson

473 – O Gud låt ingen lida nöd

474 – Ni mänskobarn som här i världen

475 – Vem kallar du din nästa här

476 – Min mun och tunga

477 – O mänska har du väl rätt betänkt

478 – Ditt verk är stort
Text: Dag Beskow

479 – Kärlek av höjden
Text: Dag Beskow

480 – Din kärlek Jesus gräns ej vet

481 – Ord av evighet
Text: Anna Liedgren

482 – Ett vänligt ord

483 – Tung och kvalfull
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

484 – Ett enda om hans väg var visst
Text: Hans Jacob Aastrup
Övers: Kyrkans Centralfond

485 – Gud från ditt hus
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: ALIS

486 – Bröd bröd
Text: Gunnel Cleve
Melodi: Rita Andersén

487 – Någon skall vaka
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

488 – Se en gåvoflod går fram
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Gehrmans Musikförlag AB

489 – När du med en hungrig broder
Text: Tua Rosenberg
Melodi: Mona Granlund

490 – Det skall bli skönt att landa
Text: Ulrica Kantola, Kerstin g. Busck-Nielsen,

Text: Anders Bäck

491 – Jag såg honom redan som barn
Övers: Dage, Ingmar och Tryggve Forssell

492 – Jag lyfter ögat

493 – Gud som haver barnen kär
Text: Birgitta Dahlquist
Melodi: Ehrlingsförlagen

494 – O Jesus du som är barnens vän
Melodi: Netta Sundberg

495 – Gud i mina unga dagar
Melodi: Gottfrid Gräsbeck

496 – Kärlekens Gud vi tackar dig
Övers: Malin Tegengren

497 – Frälsare låt oss unga
Text: Gunnel Cleve
Melodi: Föreningen Brage

498 – På mina gamla dagar

499 – Lär mig du skog att vissna glad

500 – När mina steg blir dröjande
Text: Kyrkans Centralfond
Övers: Kyrkans Centralfond

501 – När jag är trött
Text: Oklar

502 – Den signade dag

503 – Min Gud och Fader kära

504 – Ljus av ljus o morgonstjärna

505 – O du min tröst och salighet
Melodi: Fennica Gehrman

506 – Din klara sol går åter opp

507 – Ge mig Gud en lärkas tunga
Övers: Tua Rosenberg
Melodi: Rita Andersén

508 – I mörker höljs ej jorden mer

509 – Kväll eller morgon
Melodi: Fennica Gehrman

510 – Herrens nåd är var morgon ny

511 – Kom du med mig
Text: Fennica Gehrman
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Fennica Gehrman

512 – På knä inför Gud i Jesu namn
Text: Karl-Anders Hovden
Övers: Malin Tegengren
Melodi: Jarmo Kavanti

513 – Morgonens rodnad

514 – Tack Fader för den dag du gav
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

515a – O Kristus du som ljuset är

515b – O Kristus du som ljuset är

516 – Den ljusa dag förgången är

517 – Nu vilar folk och länder
Övers: ALIS

518 – Så går en dag än från vår tid

519 – Nu är en dag förliden

520 – När nu till jorden ner

521 – När allt omkring mig vilar

522 – Bliv du hos mig

523 – Till natt det åter lider

524 – Bred dina vida vingar

525 – Den dag du gav oss
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg / Dag Beskow

526 – Så stilla solen dalar
Text: Malin Tegengren
Melodi: Juha Heikkilä

527 – Av goda makter skyddade
Text: Bertelsmann A.G.
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: Anders Kronlund

528 – Nu sjunker bullret
Text: v. 1–2 Christina Carlsson-Thorsson, v. 3 Kyrkans Centralfond
Övers: Kyrkans Centralfond
Melodi: T. I. Haapalainen

529a – I Jesu namn till bords vi går

529b – I Jesu namn till bords vi går

530 – Glädjens Herre var en gäst
Text: Vivienne Stern
Melodi: Vivienne Stern

531 – Välsigna Herre vad du ger
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Urban Thyrestam

532 – Likt vårdagssol i morgonglöd
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

533 – Vak upp mitt hjärta

534 – I denna ljuva sommartid

535 – Den blomstertid nu kommer

536 – Världen som nu föds på nytt
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

537 – Naturen nu sig kläder

538 – Din klara sol o Fader vår

539 – En vänlig grönskas rika dräkt
Melodi: Gehrmans Musikförlag AB

540 – Skön är den jord
Text: Malin Tegengren

541 – De blomster som i marken bor
Text: Gehrmans Musikförlag AB
Melodi: Gehrmans Musikförlag AB

542 – Fram skrider året
Övers: Advokatfirman Ullberg & Brattberg

543 – Se över allt den räcker

544 – Hur härligt vittnar land och sjö

545 – Konungars konung din ära och makt
Övers: Malin Tegengren

546 – Bevara Gud vårt fosterland

547 – Välsigna Gud som makten sänder

548 – O konungarnas konung Gud

549 – Signa oss Gud
Övers: Hans Rundts dödsbo, c/o Anne-Mo RundtHairedin/ Kyrkans Centralfond (v. 2)
Melodi: Fennica Gehrman

550 – Skänk du oss fred

551 – Fader förena länge skilda händer

552 – För att folken måtte helas
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: Kyrkans Centralfond

553 – Guds kärlek är som stranden
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Lars Åke Lundberg

554 – Vår Fader och Gud
Text: Elcin
Övers: Kyrkans Centralfond

555 – Jag vandringsman

556 – Lik ängens sköna blomma
Övers: Kyrkans Centralfond

557 – O syndare som säker är

558 – O Jesus när mitt liv släcks ut

559 – Att säga världen helt farväl

560 – Det finns ett hem
Övers: ALIS

561 – Jag vet mig en sömn
Övers: Tua / Kyrkans Centralfond
Melodi: Fennica Gehrman

562 – En vandringsman är mänskan här

563 – En dalande dag
Övers: Elisabeth Ekberg, Caroline Ekberg, H.-O. Chr. Rundqvist, Torsten Hallberg, Birgitta Hedenblads dödsbo, Sverker Hallbergs dödsbo
Melodi: Fennica Gehrman

564 – Vad är vårt liv
Text: Malin Tegengren
Melodi: Jarmo Kavanti

565 – En dag jag lämnar mitt hem
Text: Erik och Olle Hagberg
Melodi: Lars Kullnes

566 – Hur mäktig är den sabbat
Övers: Ann-Margret Grzechnik
Melodi: Oklar

567 – Med lust och glädje tänker

568a – I himmelen i himmelen

568b – I himmelen i himmelen

569 – Jerusalem du Herrens nya stad

570 – Eja mitt hjärta
Övers: Kyrkans Centralfond

571 – Liksom vandraren i längtan

572 – Tänk när en gång
Övers: Hans Fredrik Silén

573 – Vid älvarna i Babylon

574 – Till det härliga land ovan skyn

575 – Hur suckar du min själ

576 – O hur saligt att få vandra

577 – En liten tid vi vandrar här

578 – Högt i himlens ljusa boning
Övers: Ralf Nuorivaara

579 – När får jag se dig Frälsare kär
Melodi: Fennica Gehrman

580a – Jag skall gråtande kasta mig ner
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Libris

580b – Jag skall gråtande kasta mig ner
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Henrik Perret

581 – Det finns en väg
Text: Madeleine Setterlind

582 – De skall gå till den heliga staden
Text: Norsk Musikforlag / Ahlén
Melodi: ALIS

583 – Min Frälsare lever
Text: ALIS eller Norsk Musikforlag
Melodi: Carita Moberg

584 – Jag har ett hem
Text: Lars Huldén
Melodi: Kaj-Erik Gustafsson

585 – Upp du min själ och sjung
Övers: Ralf Nuorivaara

734 – Du som var den minstes vän
Text: Ingrid Nivenius

735 – Upp ur vilda, djupa vatten
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: ALIS

736 – I Jesu Kristi namn vi ber
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: ALIS eller Norsk Musikförlag

737 – Vi lyfter våra hjärtan
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

738 – Gud har omsorg om vårt släkte
Text: ALIS eller Norsk Musikförlag

739 – Vi som möttes sent i livet
Text: Ull-Britt Pensar-Gustafsson

740 – Måtte han som ger allt gott
Text: Pia Perkilö
Övers: Ull-Britt Pensar-Gustafsson

741 – Med hjärtat fullt med blicken ljus
Text: Gunnel Cleve

742 – O Gud du mig ej överger
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

743 – Från våra kära från våra vänner
Text: AF-Stiftelsen Psalm och sång

744 – O Gud du som de världar ser
Övers: AF-Stiftelsen Psalm och sång

745 – Som liljan på sin äng
Text: Johan Hellström, Thomas Hellström, Anna Möller Hellström

746 – Nu faller höstens sista löv
Text: Lars Huldén
Melodi: Lars Huldén

747 – Som ett sandkorn i en öken
Text: ALIS
Melodi: Norsk Musikforlag

748 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

749 – Fröjdetoner klingar klara
Text: Niilo Rauhala
Övers: Tarja Alatalo

750 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

751 – Älskad vare denna kyrka
Text: Lars Huldén

752 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

753 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

754 – Vårt land i sommarfägring
Text: Mirkku Kalli, Niilo Rauhala, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys
Övers: Tarja Alatalo

755 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

756 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

757 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

758 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

759 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

760 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

761 – Herre du bär jord och himmel
Text: Niilo Rauhala
Övers: Catharina Östman

762 – Allas ögon väntar på dig Herre
Text: v. 2 Gunnar Hjorth

801 – Låt vår kyrka bli ett träd
Text: Pablo Sosa
Övers: Else-Maj Strandell
Melodi: Pablo Sosa

802 – Sjung lovsång, alla länder
Text: Ateliers et Presses de Taizé
Melodi: Ateliers et Presses de Taizé

803 – Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Text: Notlinjen musikförlag
Melodi: Notlinjen musikförlag

804 – Lovsjung vår Gud för en levande jord
Text: WGRG
Övers: Tomas Boström och Leif Nahnfeldt

805 – Kom, lova vår Gud
Text: Jonas Jonson

806 – Allena Gud i himmelrik
Övers: Kanon: Strube Verlag

807 – Glädjen i oss blir till musik
Text: Abingdon Press
Melodi: Abingdon Press

808 – Helig, helig, helig
Text: Tore W Aas
Övers: Peter Strandwall
Melodi: Tore W Aas

809 – Jubla min själ
Text: Ateliers et Presses de Taizé
Melodi: Ateliers et Presses de Taizé

810 – Som gränslösa vidder
Text: Verbum förlag
Melodi: Sven-Erik Bäcks dödsbo

811 – Tänk att livet kostar livet
Text: Jørgen Gustava Brandt, Catharina Östman
Melodi: Ole Schmidt

812 – Det är gott att tacka Herren
Melodi: Curt Linströms dödsbo

813 – Sjung till Herrens ära
Melodi: Jan Takolander

814 – Saliga de som bor i ditt hus
Text: Cantando Musikkforlag
Melodi: Cantando Musikkforlag

815 – Vi kommer för vår Gud
Text: Sven Ellingesen, Jan Arvid Hellström
Melodi: Johannes Johansson

816 – Min Jesus, min Herre
Text: Wondrous Worship
Melodi: Wondrous Worship

817 – Vi ska jubla högt, vi ska sjunga
Text: Word Music
Melodi: Word Music

818 – Tack min Gud för öron
Text: Anna Brummer

819 – När jag klappar, klappar du med mig
Text: Karin och Fredrik Erlandsson
Melodi: Fredrik Erlandsson

820 – Omätlige, vars hjärta rymmer världen
Text: Jonas Jonson
Melodi: Anna Brummer

821 – Ett frö behöver inte mycket
Text: Lena Frilund
Melodi: Camilla Cederholm

822 – Så kom du då till sist
Text: ALIS
Melodi: Mono Music

832a – Du är gränslös
Text: Verbum förlag
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Anna Brummer

823b – Du är gränslös
Text: Verbum förlag
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Johan Denke

824 – Gud, du andas genom allt
Text: Gehrmans Musikförlag
Melodi: Gehrmans Musikförlag

825 – Lätta som lekande fiskar
Text: Susanne Ringell
Melodi: Carita Holmström

826 – Sjung med glädje till Guds ära
Text: WGRG
Övers: Jonas Jonson
Melodi: WGRG

827 – Vi tror på Skaparen, Gud
Text: Per Harling
Melodi: Per Harling

828 – O Gud, som skapat vind och hav
Text: Tore Littmarcks dödsbo

829 – Himlens timmerman
Text: Jonas Jonson

830 – Du kom från bortom allt vi vet och känner
Text: Abakus Music Barbara Fietz
Melodi: Abakus Music Barbara Fietz

831 – Du glädjens ljus
Text: Catharina Broomé, Anders Ekenberg
Melodi: Anders Ekenberg

832 – Kom, vandra genom gatorna
Text: Holger Lissner
Övers: Per Harling
Melodi: Edition Wilhelm Hansen

833 – Som vinden smeker mot min kind
Text: Cantando Musikkforlag
Melodi: Cantando Musikkforlag

834 – Se, din konung kommer till dig
Melodi: Dag-Ulrik Almqvist

835 – Ett litet barn av Davids hus
Text: ALIS
Övers: Hannele Rabb
Melodi: Olle Widestrand

836 – Här kommer en liten lucia
Text: Argument förlag
Melodi: Argument förlag

837 – O kom, o kom, Immanuel
Övers: Samfundet Dominikansystrarna – CRSD och Per Beskow

838 – Det folk som vandrar i mörkret
Melodi: Wessmans Musikförlag

839 – Nu i den heliga timman
Text: Eyvind Skeie
Melodi: Norsk Musikforlag

840 – Sjung ut i hela världen
Övers: Notlinjen musikförlag

841 – Herdar som fälten vaktat
Övers: AF-stiftelsen Psalm och sång

842 – Lilla lammet följer stjärnans ljus
Text: Anna Brummer
Övers: Till finska: Pekka Kivekäs
Melodi: Anna Brummer

843 – Barn och stjärnor
Text: ALIS
Melodi: Cantando Musikkforlag

844 – Du är Livets träd i världen
Text: GIA Publications
Melodi: GIA Publications

845 – Han gick den svåra vägen
Text: Norsk Musikforlag
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Norsk Musikforlag

846 – Kom ihåg dem
Text: Anna-Mari Kaskinen, Anna Maria Böckerman
Melodi: Pekka Simojoki

847 – Dig vi lovsjunger, ärar
Text: AF-stiftelsen Psalm och sång
Melodi: Musikk-Husets Forlag

848 – Vaka med mig
Text: Olov Hartmans dödsbo
Melodi: Sven-Erik Bäcks dödsbo

849 – Kristus är sannerligen uppstånden
Melodi: Norsk Musikforlag

850 – Kristus är uppstånden

851 – En tidig söndagsmorgon
Text: Caroline Ericson-Welin
Melodi: Caroline Ericson-Welin

852 – Dina händer är fulla av blommor
Text: Pro Civitate Christiana
Övers: Lars Åke Lundberg
Melodi: Pro Civitate Christiana

853 – Uppstått har Jesus
Text: Margareta Melin
Melodi: Edition Egtved

854 – Jesus har uppstått
Text: Lutheran Theological College
Övers: Leif Tullhage

855 – Vinden känner inga gränser
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Alf Bengtsson

856 – När gravljusen brinner
Text: ALIS
Melodi: Verbum förlag

857 – Ljuset som jag tänder
Text: Anna Eriksson
Övers: Till finska: Anna-Mari Kaskinen
Melodi: Anna Eriksson

858 – Guds Son en gång i morgonglans
Övers: AF-stiftelsen Psalm och sång

859 – Den dagen kommer
Text: Maj-Britt Palmgren
Melodi: Dag-Ulrik Almqvist

860 – Längtan fyller varje andetag
Text: Camilla Cederholm
Melodi: Camilla Cederholm

861 – Vi har kommit hit för att höra om Jesus
Text: Noteria Musikförlag
Melodi: Noteria Musikförlag

862 – Tänk, att du är du
Text: Pär Gunnarsson
Melodi: Pär Gunnarsson

863 – Herre, förbarma dig

864 – Halleluja (ortodoxt)

865 – Halleluja
Text: Oregon Catholic Press Music
Melodi: Oregon Catholic Press Music

866 – Lovad vare du, Herre
Text: Gehrmans Musikförlag

867 – Vi tror på Gud som skapar världen
Text: Gehrmans Musikförlag

868 – Jag tror på en Gud som är helig och varm
Text: ALIS
Melodi: Jan Mattsson

869 – Gud, vår Far i himlen
Text: CCCM Music/Universal Music
Melodi: CCCM Music/Universal Music

870 – Du är helig, du är hel
Text: Per Harling
Melodi: Per Harling

871 – Vår Fader, du som är i himlen

872 – Här ser vi nu Guds lamm

873 – Brödet är ett, brutet för alla
Text: Jonas Jonson
Melodi: Per Harling

874 – Ät mitt bröd
Text: Ateliers et Presses de Taizé
Melodi: Ateliers et Presses de Taizé

875 – Nu öppnar vi våra hjärtan
Text: Per Harling

876 – Tacka Herren, ty han är god
Text: Ateliers et Presses de Taizé
Melodi: Ateliers et Presses de Taizé

877 – Halleluja! Ditt lov vi sjunger
Text: Jonas Jonson, Peace of Music

878 – Det ser ett under i världen
Text: Gerd Grønvold Saue, Py Bäckman
Melodi: Kjell Mørk Karlsen

879 – Sov du lilla, sov nu gott
Text: Hans Anker Jørgensen, Lars Åke Lundberg
Melodi: Merete Wendler

880 – Tänk att paradiset ligger i ett barns klara blick
Text: Kerstin Hesslefors Persson
Melodi: Musikrummet

881 – På bröllopsdagen ber vi
Text: ALIS

882 – Kärlek och himmel
Text: Henrik Huldén
Melodi: Henrik Huldén

883 – Du som ger oss liv och lär oss hoppas
Text: Hans Anker Jørgensen, Else-Maj Sandell
Melodi: Hans Anker Jørgensen

884 – O, Jesus Krist, förvandla mig
Text: Eyvind Skeie, Ull-Britt Gustafsson-Pensar
Melodi: Dag-Ulrik Almqvist

885 – Lägg i varandras händer fred
Text: Stainer & Bell Ltd
Övers: Per Harling

886 – Dona nobis pacem

887 – Fredens Gud, ge oss kärlek
Text: Karin Erlandsson

888 – På vägarna ute i världen
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

889 – Tar vi sten i våra händer
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

890 – Du vet väl om att du är värdefull
Text: Little beat music
Melodi: Little beat music

891 – Se här bygges Babels torn
Text: Nordiska Musikförlaget / Gehrmans Musikförlag
Melodi: Nordiska Musikförlaget / Gehrmans Musikförlag

892 – Öppna dina knutna händer
Text: Maj-Britt Tobiasson, Göran Berglund
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Göran Berglund

893 – Det gäller dig och det gäller mig
Text: Karin och Fredrik Erlandsson
Melodi: Mikael Svarvar

894 – Bara den som vandrar nära marken
Text: Elisabeth Nordlander
Melodi: Jan Inge Hall

895 – Kristna, kom i morgonljuset
Text: Eyvind Skeie, Ull-Britt Gustafsson-Pensar
Melodi: Kaj-Erik Gustafsson

896 – Vi sträcker våra händer fram
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

897 – Sänd mig, Gud
Text: Peace of Music
Övers: Peace of Music

898 – Gud, för dig är allting klart
Text: Verbum förlag

899 – Glädjen växer i mitt hjärta
Text: Anna-Mari Kaskinen
Övers: Karin och Fredrik Erlandsson
Melodi: Warner/Chappell Music Finland

900 – Jesus, du som älskar oss
Text: Johanna Almark-Mannila
Melodi: Johanna Almark-Mannila

901 – Gud, jag undrar över livet
Text: Anna Eriksson
Melodi: Anna Eriksson

902 – Länge har jag försökt

903 – Se mig när jag knäpper mina händer
Text: Tomas Boström
Melodi: Tomas Boström

904 – Var du vår längtan
Övers: Jonas Jonson

905 – Mitt liv – en nåd
Övers: Catharina Östman

906 – Bara i dig har min själ sin ro
Text: David Songs
Melodi: David Songs

907 – I min Gud har jag funnit styrka
Text: Ateliers et Presses de Taizé
Melodi: Ateliers et Presses de Taizé

908 – När det stormar

909 – Jag har en ängel som följer mig
Text: Verbum förlag
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Lennart Sjöholm

910 – Du vänder ditt ansikte till mig
Text: ALIS
Melodi: Jan Mattsson

911 – När marken brister
Text: Verbum förlag
Övers: Till finska: Pekka Kivekäs

912 – Herre, hur länge skall jag ropa
Melodi: Verbum förlag

913 – Bär mig över djupen
Text: ALIS
Melodi: Mikael Svarvar

914 – Gud, i dina händer
Text: Anna-Mari Kaskinen, Per Harling
Melodi: Pekka Simojoki

915 – Du omsluter mig på alla sidor
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Notlinjen musikförlag

916 – Gud, ge mig sinnesro
Melodi: Verbum förlag

917 – Möt mig nu som den jag är
Text: WGRG
Övers: Till finska: Pekka Kivekäs
Melodi: WGRG

918 – När vi är tillsammans
Text: Inga Belani
Melodi: Anna Eriksson

919 – Min själ får vila ut
Text: Ateliers et Presses de Taizé
Melodi: Ateliers et Presses de Taizé

920 – Vila i mig
Text: Camp Music Corp
Melodi: Camp Music Corp

921 – Tänk att få vakna
Text: The Estate of Eleanor Farjeon

922 – Nu lyser tusen glädjebloss
Text: Hans Anker Jørgensen
Övers: ALIS
Melodi: Verbum förlag

923 – När dagen fylls av fågelsång
Text: Gehrmans Musikförlag
Melodi: Kulander Musik

924 – Nu lyser våra backar
Text: Göran Andersson
Melodi: Knut Grüssner

925 – Över berg och dal
Text: Tore Littmarcks dödsbo
Melodi: Tore Littmarcks dödsbo

926 – Nu stryker isen sin blånande spegel
Text: Göran Andersson
Melodi: Knut Grüssner

927 – Att lovsjunga Guds storhet
Text: Elisabeth Höög och Kicki Söderström

928 – Tack för nattens vila
Text: Margareta Othman-Sundman
Övers: Stödtecken: Hannele Rabb
Melodi: Margareta Othman-Sundman

929 – Innan natten kommer
Text: Jonas Jonson
Melodi: Per Harling

930 – Nu sjunker sol i hav
Text: Hallgrímskirkja
Melodi: Faber Music

931 – När aftonen kommer
Text: Christer Åberg
Melodi: Kaj-Erik Gustafsson

932 – Vi är ett folk på vandring
Text: Norsk Musikforlag
Melodi: Norsk Musikforlag

933 – Som pilgrimer vi färdas sakta
Text: Verbum förlag
Melodi: Cantando Musikkforlag

934 – Vandra med oss
Text: Peace of Music, Jonas Jonson

935 – Ditt ord är en lykta för min fot
Melodi: Dag-Ulrik Almqvist

936 – Herre, jag sätter mitt hopp till dig
Melodi: Jan Hellberg

937 – Jag vet att jag lever just nu
Text: Lars Westerberg
Melodi: Camilla Cederholm

938 – Blott i det öppna
Text: ALIS
Melodi: Olle Widestrand

939 – Glory to the Father

940 – Vi söker sanningen
Text: Peter Siegfrids och Solveig Jansson
Melodi: Peter Siegfrids och Solveig Jansson

941 – Som solen glöder
Text: Verbum förlag
Melodi: Verbum förlag

942 – När livet inte blir som vi tänkt oss
Text: ALIS
Melodi: Dag-Ulrik Almqvist

943 – Tårar vattnar fattigas jord
Text: Verbum förlag
Melodi: Verbum förlag

944 – Kvällens tystnad
Text: Anders Bäck
Melodi: Anders Bäck

945 – Som en flod genom tiden
Text: Catharina Östman
Melodi: Rolf Löfman

946 – Jag är med er alla dagar
Melodi: Notlinjen musikförlag

947 – Må din väg gå dig till mötes

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)