Suomeksi
Psalm 761 – Kring vår fana har vi samlats (vers 2)

Avdelning: Ibruktagande av fana (Sånger för kyrkliga förrättningar)