Suomeksi
Psalm 756 – Nu är skördetiden inne (vers 2)

Avdelning: Tacksägelse för skörden (Sånger för kyrkliga förrättningar)