Suomeksi
Psalm 750 – Gud du all gemenskaps Herre (vers 2)

Avdelning: Välsignelse av hem (Sånger för kyrkliga förrättningar)