Suomeksi
Psalm 751 – Älskad vare denna kyrka

Avdelning: Vid kyrkoinvigning (Sånger för kyrkliga förrättningar)