Suomeksi
Psalm 758 – Inför detta nya läsår (vers 2)

Avdelning: Välsignelse av läroinrättning (Sånger för kyrkliga förrättningar)