Suomeksi
Psalm 757 – Gud välsigna denna skola (vers 2)

Avdelning: Välsignelse av skola (Sånger för kyrkliga förrättningar)