Suomeksi
Psalm 108 – Kom helge Ande Herre Gud
Föregående Nästa
108

Kom helge Ande Herre Gud

Psalmens notbild

1.
Kom, helge Ande, Herre Gud,
giv nåd att hålla dina bud,
vår köld, vår tröghet övervinn,
i oss din kärleks eld gjut in.
Du har församlat med ditt ljus
till samma tro och fårahus
ett folk av alla mål och ljud.
Och samfällt prisar vi dig, Gud:
Halleluja! Halleluja!

2.
Du helga ljus, låt livets ord
upplysa denna mörka jord.
Lär oss att känna Gud som är
vår skapare och fader kär.
Förklara Faderns välbehag
och falska läror från oss tag.
Ditt ord är fast, ditt ord är visst.
Hjälp oss att tro på Jesus Krist.
Halleluja! Halleluja!

3.
Du helga eld, du ljuva tröst,
väck tro och kärlek i vårt bröst
att i din tjänst vi fasta står
och villigt under korset går.
Oss, Herre, med din kraft bered,
i mänsklig svaghet styrk och led
att här vi modigt strida må
och genom död till liv får gå.
Halleluja! Halleluja!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>