Suomeksi
Psalm 124 – Gud låter sina trogna här
Föregående Nästa
124

Gud låter sina trogna här

Psalmens notbild

1.
Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara
och budskap om hans kärlek bär
till oss hans änglars skara.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar från vår barndoms dag
har velat oss bevara.

2.
De slår kring alla dem en ring
som vill Guds vilja göra,
ej hat, ej ondska, ingenting
kan då vår trygghet störa.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar från vår ungdoms dag
till Gud oss velat föra.

3.
De leder oss på vägen så
att törnet ej oss sårar,
och deras hjälp den kan vi få
när världen oss bedårar.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar intill ålderns dag
har torkat våra tårar.

4.
Ja, sådan är de mänskors lott
som skydd hos Gud vill taga.
De änglar vid sin sida fått
som kan allt ont förjaga.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar oss på dödens dag
till himlen skall ledsaga.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>