Suomeksi
Psalm 140 – Ack saliga dag
Föregående Nästa
140

Ack saliga dag

Psalmens notbild

1.
Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar,
då världen blivit Guds rike till sist,
då mänskornas släkte förlossningen funnit
och folken bekänner att Herren är Krist,
då döden är dödad och synden försvunnen
och frälsningens fullhet för evigt är vunnen.

2.
Han kommer, han kommer, den dag som vi bidar,
dess strålar vi skådar på morgonens sky.
Än mörkret är mäktigt i dimmiga dalar,
men dagen begynner på höjderna gry.
Han kommer att stilla de sörjandes trängtan,
han kommer att fylla de heligas längtan.

3.
Han kommer, han kommer, den dag som vi bidar,
då folken förenas i kärlek och tro
och himmelens Herre på jorden är konung
och de i hans skugga får saliga bo,
den dag som fullkomnar de heligas böner,
den dag som vår tro med beskådande kröner.

4.
Han kommer, han kommer, den dag som vi bidar,
den ljusaste dag som i världen har grytt,
då Herren allsmäktig allena regerar
och mörker och synd för hans anlete flytt
och skapelsen, frälsad från synder och strider,
förkunnar hans ära till eviga tider.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>