Suomeksi
Psalm 155 – Gud är vår starkhet
Föregående Nästa
155

Gud är vår starkhet

Psalmens notbild

1.
Gud är vår starkhet och vårt stöd,
hans hjälp får vi åkalla.
Med honom står vi utan nöd
fast världar skälvde alla,
fast höjder skulle rasa ned
och haven bäva utan fred
och bergen störta samman.

2.
Guds kyrka, helig fast och ren,
skall alltid så förbliva,
och sina trogna, var och en,
skall Gud sin trygghet giva.
Ja, finns väl någon makt så stor,
att den en själ som ärligt tror
kan ifrån Herren skilja?

3.
När Herrens dom en dag blir hörd,
en dom som gäller alla,
skall makt och styrka bli förstörd
och folk och välden falla.
Men Guds församling skall ändå
med Herren Sebaot bestå
och gå till evig seger.

4.
Så se er kring, ge ödmjuk akt
på Herrens verk och under
och böj er villigt för hans makt
som lossar jordens grunder.
Han stillar krig hav och land
och frälsar med sin starka hand
sitt folk ur alla faror.

5.
Han säger: Lär att känna mig
så skall ni trygga vara.
För mig skall hörsamt böja sig
all hedningarnas skara.
Själv skall jag gå med er i strid
så intet ont er kommer vid,
trots nöd och fall som hotar.

6.
Med oss är Herren Sebaot,
för oss han själv vill strida.
Vi fruktar ingen faras hot
när Gud är på vår sida.
Gud Fader, Son och Ande god,
du ger oss nåd och hjälp och mod.
Var över allt välsignad!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>