Suomeksi
Psalm 195 – Guds ord är ljuset på min stig
195

Guds ord är ljuset på min stig

Dölj notbilden | Ändra bildens storlek

Psalmens notbild

1.
Guds ord är ljuset på min stig
och mina fötters lykta.
Där det är brinnande i mig,
där måste mörkret flykta.
Då ser jag lätt
att hitta rätt
dit jag vill hinna gärna,
där är mig satt
i jordens natt
en himmelsk morgonstjärna.

2.
Jag ber dig, Gud, av hjärtans grund
att du till hjälp mig giver
ditt helga ord, att det var stund
i hjärtas djup förbliver.
Så får jag väl
till liv och själ
din stora nåd erfara,
och vad mig då
än hända må,
skall du mig väl bevara.

Lisää suosikkeihin