Suomeksi
Psalm 201 – Ordet om Guds nåd och frälsning
Föregående Nästa
201

Ordet om Guds nåd och frälsning

Psalmens notbild

1.
Ordet om Guds nåd och frälsning,
går kring jordens länder ut,
bringar själar himmelsk hälsning,
gör på hjärtats ångest slut,
lyfter upp ur syndens nöd,
hjälper genom sorg och död.

2.
Ordet om Guds ljus, det klara,
krossar falska gudars makt,
frigör hednafolkens skara
från det mörker vantron bragt
till att vandra i Guds ljus
fram emot hans fadershus.

3.
Ordet om Guds kärleks under
bygger broar, stiftar frid,
blottar själviskhetens grunder,
stillar bitterhet och strid,
väcker kärlek, släcker brand,
knyter samman land vid land.

4.
Ordet om det kristna hoppet
tänder ljus i dödens dal,
vittnar när vi slutar loppet
om nytt liv i himlens sal,
om ett evigt liv till sist
genom tron på Jesus Krist.

5.
Ordets Herre skall regera
över jordens vida rum
och hans Ande för allt flera
tolka evangelium.
Låt oss höja lovets ton
i tillbedjan vid hans tron.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>