Suomeksi
Psalm 210 – När till Jordan vår Herre drog
Föregående Nästa
210

När till Jordan vår Herre drog

Psalmens notbild

1.
När till Jordan vår Herre drog,
Guds vilja där fullgjordes.
Han av Johannes dopet tog
och med Guds Ande smordes.
Ett nådens bud han gav oss då
som vi får saligt kalla.
Från synd vill han oss rena så.
Han vill oss frälsa alla
från att i domen falla.

2.
Där blir Guds vilja uppenbar
i gärningen och orden.
Guds röst från himlen ljuder klar
och vittnar att på jorden
är Sonen den som frälsning ger
och som sin Far behagar.
Och Anden, som här sändes ner,
med helig kraft ledsagar
hans gärning alla dagar.

3.
Vi bör betänka väl
vad Gud i skriften säger
och alltid minnas vad vår själ
i dopets gåva äger.
Ett livets bad det vattnet är,
men vatten ej allena:
med ordet är ock Anden där
som samvetet kan rena
och oss med Fadern ena.

4.
Vår Herre Krist de sina bjöd
att gå kring världen vida
och ordet om hans liv och död
till jordens ändar sprida.
I dopet nåd av Gud vi får
som synden övervinner,
så vi hans stränga dom består
och frid och frälsning finner
och sist till himlen hinner.

5.
Vår Frälsare, som dyrt oss köpt,
vi hör i ordet lova
åt den som tror och som är döpt
det nya livets gåva.
Så får i tron vi fatta mod:
oss intet skall fördärva,
ty Kristus kom att med sitt blod
oss barnarätt förvärva.
Guds rike får vi ärva.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>