Suomeksi
Psalm 222 – Låt oss tillbe av allt hjärta
Föregående Nästa
222

Låt oss tillbe av allt hjärta

Psalmens notbild

1.
Låt oss tillbe av allt hjärta
Kristi frälsarhemlighet!
Herren över alla herrar
mänska blev i ödmjukhet.
Han var död, men se, han lever
nu och i all evighet.

2.
Själv han står här mitt ibland oss,
talar till oss nådens ord.
Med sitt blod och sin lekamen
tröstar han oss vid sitt bord.
Av det himmelsbröd han bryter
mänskan blir gudomliggjord.

3.
Ljus av ljus från ljusets rike
kommer till oss med Guds makt.
Längs hans väg på jorden håller
himlens änglar trofast vakt.
Mörkrets välde snart för alltid
för hans fötter skall bli lagt.

4.
Änglarna i helig vördnad
bär om Kristi seger bud.
Deras röst med vår förenas
i en ständig lovsångs ljud:
Halleluja, halleluja,
amen, amen, pris ske Gud!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>