Suomeksi
Psalm 230 – Kom o Jesus väck mitt sinne
Föregående Nästa
230

Kom o Jesus väck mitt sinne

Psalmens notbild

1.
Kom, o Jesus, väck mitt sinne
och bered mig med ditt ord
till den stund som snart är inne,
då jag kommer till ditt bord,
nådens bord dit själv du stiger
kärleksfull från himlen ner,
där till salighet du viger
den som dig sitt hjärta ger.

2.
Ja, mitt hjärta vill jag giva.
Rena det, jag beder dig.
Din för alltid vill jag bliva.
Låt din Ande leda mig.
Du, min hjälp från barndomstiden,
var min tillflykt också nu.
Vem försvarar mig i striden
mot det onda, om ej du?

3.
Låt ditt ljus så för mig skina
att jag villigt följer dig.
Påminn om din död och pina
då en avväg frestar mig.
Låt mig djupt i själen fatta
hur du lidit för min skuld
och din kärlek högre skatta
än all världens makt och guld.

4.
Låt mig höra hur du säger:
“Kom mitt barn, och bliv hos mig.
Ingen bättre vän du äger
än den vän som dött för dig.”
Ja, min Frälsare, jag känner
att din Ande är mig när,
och jag vill bland dina vänner
följa dig och ha dig kär.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>