Suomeksi
Psalm 251 – Vår Gud har av barmhärtighet
Föregående Nästa
251

Vår Gud har av barmhärtighet

Psalmens notbild

1.
Vår Gud har av barmhärtighet
sin nåd åt alla menat.
Från all vår orättfärdighet
har Kristi blod oss renat.
Vår egen kraft ej gäller här;
vår själ, som syndens börda bär,
kan lita blott till nåden.

2.
Guds lag är helig, rätt och god.
Vi lydde egna lagar,
ty synden bär vi i vårt blod
alltsedan Adams dagar.
Så över oss Guds dom vi fått.
Att älska Gud och göra gott
var mer än vi förmådde.

3.
Dock var av nöden att Guds lag
fullbordan måste finna,
om inför Gud på domens dag
vi skulle räddning vinna.
Pris vare Gud som såg vår nöd!
Att frälsa oss från evig död
sin egen Son han sände.

4.
Guds lag för oss så fyllde han
att Gud sig lät bevakas,
och därför nu var kristen kan
med fröjd av nåden läkas.
Nu lagen ej fördömer mer
den som i hans försoning ser
sin skuld bli överstruken.

5.
Med tron Guds Ande kommer god
att oss ånyo föda
till renad vilja, nyväckt mod
och ondskans välde döda.
Så växer goda frukter fram.
För Gud var bara synd och skam
allt det som förr vi gjorde.

6.
Sann tro ej utan kärlek är
och frukten trädet prisar.
En kristen har sin nästa kär
och honom godhet visar.
Så uppfylls budet Gud oss gav:
att tjäna utan själviskt krav,
som Kristus oss har tjänat.

7.
Sann kärlek söker ingen lön,
men får den dock från ovan.
Till Kristus höjer vi vår bön
och tvivlar ej om gåvan.
Vi har hans eget löfte på
den frälsning vi en gång skall få,
dock av hans nåd allena.

8.
Så vilar det i Herrens råd
om vi skall frälsta bliva.
Men det står fast att han sin nåd
vill åt oss alla giva.
Vi själva är blott skröplighet.
I Gud är all vår salighet.
Ske honom pris och ära!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>