Suomeksi
Psalm 255 – Av hjärtat håller jag dig kär
Föregående Nästa
255

Av hjärtat håller jag dig kär

Psalmens notbild

1.
Av hjärtat håller jag dig kär,
du, Jesus, all min glädje är.
Du för mitt liv till seger.
Jag håller intet mera kärt
och intet jordiskt mera värt
om bara dig jag äger.
Om än min ande, kropp och själ
försmäktar, så är du likväl
min lust, mitt hjärtas glädje god,
som återlöst mig med ditt blod.
O Jesus Krist, min Frälsare, min Frälsare,
det är blott du som hjälp kan ge.

2.
Din godhets gåva, Herre, är
kropp, själ och allt jag äger här
av timligt gott i livet.
Lär mig att bruka till ditt pris
och mänskors tjänst på alla vis
det som mig här blev givet.
Lär mig, o Herre, själv allt gott,
och rena mig från synd och brott.
Gör du mig tålig och förnöjd
och över jordens sorger höjd.
O Jesus Krist, du för din död, ja, för din död
ge mig din tröst i sorg och nöd.

3.
Sänd, Herre, dina änglar ut
att själen, när min kamp är slut,
av dem i vård blir tagen.
Låt kroppen, lagd i jorden ned,
få vila där i ro och fred
fram till den sista dagen.
Väck då från döden åter mig,
låt mina ögon skåda dig
i salig fröjd, o du Guds Son,
min Frälsare, min nådetron.
O Jesus Krist, ack bönhör mig, ack bönhör mig,
så får jag evigt prisa dig.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>