Suomeksi
Psalm 263 – Jesus är mitt liv min hälsa
Föregående Nästa
263

Jesus är mitt liv min hälsa

Psalmens notbild

1.
Jesus, är mitt liv, min hälsa,
Jesus är min nådastol.
Ja, han är min sköld och sol,
han är den enda som kan frälsa
när i tro jag hjälp begär.
Jesus allt mitt goda är.

2.
Utan Jesus jag fördärvas.
Utan kraften av hans nåd
vet jag icke hjälp och råd.
Men med Jesus liv jag ärver,
vinner frälsningen som bär.
Allt mitt goda Jesus är.

3.
Har jag Jesus i mitt hjärta,
se, då har jag all den fröjd
som för evigt gör mig nöjd.
Trygg jag går mot dödens smärta
om blott Jesus är mig när
och mitt högsta goda är.

4.
Dig, min Jesus, högst jag skattar
och på dig jag litar visst,
du mitt skydd mot ondskans list.
Glad i tro din hand jag fattar,
du som mina synder bär
och mitt högsta goda är.

5.
Jesus, hjärtats glädjekälla,
du som genom tron är min,
i ditt blod är jag ock din.
Intet ont skall mer mig fälla
eller skilja från dig här.
Jesus, du mitt goda är.

6.
Din, min Jesus, vill jag vara,
alltid här och evigt där.
Framom allt är du mig kär.
Döden blir ej någon fara,
intet mer jag fruktar här,
då mitt goda Jesus är.

7.
Jesus är mitt allt i alla.
Jesus bor uti min själ.
Jesus gör mig alltid väl.
Jesus, låt mig aldrig falla.
Jesus jag i hjärtat bär.
Jesus allt mitt goda är.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>