Suomeksi
Psalm 28 – O du saliga
Föregående Nästa
28

O du saliga

Psalmens notbild

1.
O du saliga,
o du heliga,
jordens fröjdfulla högtidsdag!
Ära ske Herran
nära och fjärran!
Änglar förkunnar Guds välbehag.

2.
Född är Frälsaren
och Förlossaren,
Kristus, Herren i Davids stad.
Kommen är friden,
himmelska tiden
nu är fullbordad. Min själ, var glad!

3.
Gåvor heliga,
outsägliga,
ger oss Gud av barmhärtighet.
Krist var hälsad!
Världen är frälsad.
Fröjda, o fröjda dig, kristenhet!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>