Suomeksi
Psalm 285 – Lov pris och tack ske dig o Fader
Föregående Nästa
285

Lov pris och tack ske dig o Fader

Psalmens notbild

1.
Lov, pris och tack ske dig, o Fader kära!
Högt lovat är ditt namn, din gudoms ära.
I universum råder du, o Gud,
och alla himlar lyder dina bud,
dina bud.

2.
Hur skall ditt namn jag kunna värdigt prisa
för all den nåd du velat mig bevisa?
Din avbild är jag, dina händers verk.
Var alltid med mig, till allt gott mig stärk,
gott mig stärk.

3.
Från synd och död har du min själ förlossat,
den ondes makt och välde har du krossat.
En gränslös nåd och frid har du dem gett
som har i korset segerns tecken sett,
tecken sett.

4.
Du oförtjänt har velat mig bevara
av nåd allena från all nöd och fara
till denna stund, min hela levnads tid.
Var alltid mot mig så en Fader blid,
Fader blid.

5.
Herre, förlåt mig mina fel och brister
för Kristi skull, att jag din nåd ej mister.
Hjälp mig att jag i sann botfärdighet
här tjänar dig, och där i evighet,
evighet.

6.
Ge mig din nåd, att aldrig jag mig vänder
bort från ditt ord, som ljus i mörkret tänder.
Det visar väg till tröst och evig fröjd
som väntar mig en gång i himlens höjd,
himlens höjd.

7.
Mitt kall på jorden och min vandrings möda
må du välsigna, Gud, och nådigt stöda,
ditt helga namn till pris i evighet,
mitt nästa och mig själv till salighet,
salighet.

8.
Sänd dina änglar som mitt liv bevarar
att ock min ovän ser det och förklarar:
Hur salig är ej den som fruktar Gud
och som troget håller till hans bud,
till hans bud.

9.
Min Herre, du kan faderligt mig lära
att prisa högt din nåd, din makt och ära.
I universum råder du, o Gud,
och alla himlar lyder dina bud,
dina bud.

10.
Må alla folk i fjärran liksom nära
i tro på Kristus sjunga i Guds ära
en hjärtats lovsång, fylld av jubelton,
som evigt ljuder vid hans himmelstron,
himmelstron.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>