Suomeksi
Psalm 289 – Herren vår Gud är en konung
Föregående Nästa
289

Herren vår Gud är en konung

Psalmens notbild

1.
Herren vår Gud är en konung i makt och i ära:
kom, alla folk, att i evighet lov honom bära!
Himmel och jord
bärs av hans kraftiga ord,
allt vill sitt hägn han beskära.

2.
Pris vare Herren som allting så härligt bereder,
som oss har skapat och skådar i nåd till oss neder,
som i all nöd
skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.

3.
Herren vår Gud vare lov som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit
och Kristi hjord
leder med Ande och ord
hem till det eviga livet.

4.
Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Hans är all kraft och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn,
att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>