Suomeksi
Psalm 294 – O att min Gud jag kunde lova
Föregående Nästa
294

O att min Gud jag kunde lova

Psalmens notbild

1.
O, att min Gud jag kunde lova
med tusen tungor varje stund
och prisa honom för hans gåva,
som ger mitt liv dess fasta grund.
Stor nåd har Herren åt mig gett,
i kärlek evig frid berett.

2.
Min Gud, jag är dock alltför ringa
att kunna värdigt prisa dig.
Må allt som lever tack dig bringa
och stämma upp ditt lov med mig!
Vart jag än går, vad än mig sker,
jag dina stora under ser.

3.
Dig tillhör evigt tack och ära,
min Fader god, för kropp och själ,
för att du ständigt är mig nära,
för all din omsorg om mitt väl,
för allt vad här i världen jag
till gagn och glädje får var dag.

4.
Min Frälsare, som mig förlossat,
min Jesus kär, jag prisar dig,
att du mitt ok har sönderkrossat
då du på korset dog för mig,
så att jag frälst från synd och fall
med dig Guds rike ärva skall.

5.
Guds Ande, som med ordet leder
och väcker, manar, tröstar mig,
som mina gärningar bereder,
jag tackar dig, jag prisar dig,
ty till allt gott som jag förmår
av dig allena kraft jag får.

6.
Vem är som mig så rikt välsignar,
vem skyddar här för fall min fot?
Vem stöder mig när trött jag dignar,
vem om ej du, Gud Sebaot?
Med tålamod du möter mig,
fast jag så ofta sviker dig.

7.
Hur skulle ej min själ och tunga
lovprisa dig i himlens höjd
och än i smärtans djup besjunga
din ära, store Gud, med fröjd!
Om jord och himmel än förgår,
i dig min glädje dock består.

8.
Så vänder jag mig bort från flärden
till dig som uti höjden bor
och sjunger med den vida världen:
Min Gud är helig, hög och stor.
Kraft, ära, pris och härlighet,
de hör dig till i evighet.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>