Suomeksi
Psalm 297 – Gud allsmäktige må alla
Föregående Nästa
297

Gud allsmäktige må alla

Psalmens notbild

1.
Gud, allsmäktige, må alla
i vördnad inför dig nedfalla.
Allena dig ske lov och pris.
Evig är din makt och ära
och skapelsen får ditt vittne bära
om att blott du är stor och vis.
Dig lovar kerubim,
dig sjunger serafim.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts, all nåds, all visdoms Gud.

2.
Lova Herren, alla munnar!
Som himlarna hans lov förkunnar
och lyser av hans härlighet,
så skall mänskorna och djuren,
också det minsta i naturen
lovsjunga, Gud, ditt majestät.
Ja, en gång jorden all
helt uppfylld vara skall
av din ära
och sannerlig
lovsjunga dig,
allsmäktig Gud, evinnerlig.

3.
Då skall alla knän sig böja
och jordens folk ditt namn upphöja
på alla språk i jubelsång.
Som ditt folk sitt lov uppsänder,
så hedningar i alla länder
skall också tillbe dig en gång.
Dig, Herre, stor och blid
ske pris till evig tid.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts, all nåds, all visdoms Gud.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>