Suomeksi
Psalm 299 – Lovsjung vår Herres Jesu kärlek
Föregående Nästa
299

Lovsjung vår Herres Jesu kärlek

Psalmens notbild

1.
Lovsjung vår Herres Jesu kärlek,
som trofast intill korsets död
för oss har utstått hån och smälek,
ja, avgrundskvalens hemska nöd.
O Jesus, hjärtans Jesus kära,
till dig vi frambär tack och ära.

2.
Se denna gudakärleks låga,
som ingen makt utsläcka kan,
som än i dödens bittra plåga
av helig åtrå till oss brann.
O Jesus, hjärtans Jesus kära,
till dig vi frambär tack och ära.

3.
Hur saligt att vid Jesu hjärta
få vila trygg i nådens famn,
att under livets storm och smärta
där finna ro i fridfull hamn.
Hur ljuvt att alla sorger glömma,
sig i Guds kärleks famn få gömma.

4.
Här är det sanna livets källa,
som flödar starkt i evighet,
som gör oss outsägligt sälla,
uppfyllda med Guds salighet.
Hur ljuvt att alla sorger glömma,
sig i Guds kärleks famn få gömma.

5.
Så vill jag din min Jesus, bliva
i liv och död, allenast din.
Ack, låt din Ande djupt få skriva
din kärlek i mitt hjärta in.
Så skall min ande och min tunga
i evighet ditt namn lovsjunga.

6.
Lär mig att till din kärleks ära
uppoffra mig med liv och allt,
att troget bliva vid din lära
och i den kärlek du befallt.
Så vill jag dig, min Jesus kära
ett evigt lov och pris frambära.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>