Suomeksi
Psalm 304 – Lov ske dig Herre Jesus Krist
Föregående Nästa
304

Lov ske dig Herre Jesus Krist

Psalmens notbild

1.
Lov ske dig, Herre Jesus Krist,
i alla jordens länder!
Allt herradöme Fadern visst
har lagt i dina händer.

2.
Lov ske dig, världens stora ljus!
Lys upp de mörka dalar.
Sänd till vart hjärta och vart hus
ditt ord som tröstrikt talar.

3.
Lov ske dig, salighetens väg,
som oss till Herren samlar!
Led alla vilsegångnas steg
som än på vägen famlar.

4.
Lov ske dig, som är sanningen,
den skall oss fria göra!
Så må du alla släkten än
till evig sanning föra.

5.
Lov ske dig, som är evigt liv,
av Faderns nåd oss givet!
All dödens makt ifrån oss driv,
för oss i dig till livet.

6.
Lov ske dig, gode herde, du
som gav ditt liv för fåren!
Till dig från öknen samla nu
dem som förlorat spåren.

7.
Lov ske dig, vår förlossare!
Fräls varje själ som lider
och frihet åt de fångna ge
som än i bojor kvider.

8.
Lov ske dig, store medlare,
som ber för oss och alla!
Bed Fadern att var syndare
till dig med ordet kalla.

9.
Lov ske dig, Krist, evinnerlig,
du konung utan like!
Församla alla folk kring dig,
tillkomma låt ditt rike.

10.
Lov ske dig, Faderns ende Son,
i alla jordens länder!
Lov ske vår Gud i himmelstron
nu och förutan ände!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>