Suomeksi
Psalm 307 – Att prisa dig är underbart
Föregående Nästa
307

Att prisa dig är underbart

Psalmens notbild

1.
Att prisa dig är underbart,
dig, Herre, vill vi lova.
I sång och bön vi tackar dig
för nådens rika gåva.
Du ger oss seger i vår strid
mot ondskans makt i denna tid.
Du vandrar vid vår sida.

2.
Du kommer till oss i ditt ord
med livets friska vatten,
Du ger oss kraft för varje dag
och skänker ro för natten,
Du mättar oss med dagligt bröd,
din sannings ljus i överflöd,
det leder oss som stjärnor.

3.
Vår psalm är ännu alltför svag
och fattiga är orden
om allting gott som du har gett
oss redan här på jorden.
Vi kan ej prisa nog din nåd,
din visa ledning och ditt råd
när du vår väg välsignar.

4.
Vi ber dig: Överge oss ej,
ge del i din försoning,
Låt oss i Andens klara ljus
se vägen till din boning.
Ge hjärtan hopp och ge dem tro
och ge oss i din kärlek ro,
i nådens rika källa.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>