Suomeksi
Psalm 360 – Såsom hjorten ivrigt längtar
Föregående Nästa
360

Såsom hjorten ivrigt längtar

Psalmens notbild

1.
Såsom hjorten ivrigt längtar
efter friska källans flod,
likaså mitt hjärta trängtar
till min Gud, som är så god.
Själen törstar innerlig,
Herre Jesus, efter dig.
När skall det dig dock behaga
att mig i din glädje taga?

2.
Herre, när jag är bedrövad
vill jag lyssna till din röst.
När jag plågas och blir prövad
finner jag i ordet tröst.
Detta vet jag fast jag är
skild från dig på vägen här,
där min ångest, mina plågor
följer mig som mörka vågor.

3.
Av det löfte du har givit
om din godhet dag för dag
har jag ofta tröstad blivit.
Nu i natten sjunger jag,
och min klagan som förut
inför dig jag ropar ut.
Gud, min klippa, ej förgäter
du väl mig när sorgen fräter?

4.
Nej, min själ, låt inte böja
dig i missmod, bliv i frid!
Herren kommer, skall ej dröja.
Vänta blott, han vet sin tid.
Sätt ditt hopp till Gud och vet
att han är barmhärtighet.
Han skall själv sig uppenbara,
du skall glad hans hjälp erfara.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>