Suomeksi
Psalm 366 – O Gud det är min glädje
Föregående Nästa
366

O Gud det är min glädje

Psalmens notbild

1.
O Gud, det är min glädje
att du dock hör min röst
och alltid mig tillstädjer
att söka hos dig tröst.

2.
Jag ber dig nådigt höra
mitt hjärtas bön till dig.
Ett offer vill jag göra:
tillbedja innerlig.

3.
Omkring mig dödens snara
hårt hade slutit sig.
Jag var i skräck och fara
och mörker omgav mig.

4.
Men när jag sökte Herran
och sade: “Fräls min själ!”
Då var mig Gud ej fjärran,
han hjälpte snart och väl.

5.
Ty Herren Gud förlåter
i nåd och mildhet stor
den som sin synd begråter
och som på honom tror.

6.
Han kan ur nöd oss draga,
i motgång finna råd,
oss skona eller aga
av outgrundlig nåd.

7.
Det har ock jag erfarit,
ty Gud har tänkt på mig
när jag i nöd har varit
och sorgen slagit mig.

8.
Han frälst min själ ifrån döden
och räddat mig från fall,
han gett nytt hopp i nöden,
hans nåd jag prisa skall.

9.
För Herren skall jag vandra
den tid jag lever här,
fast sveke alla andra,
hans nåd beständig är.

10.
Med glädje vill jag tömma
den kalk Gud skänker mig,
hans helga namn berömma
och vandra på hans stig.

11.
Dig, Herre, vill jag tjäna,
ty du har löst mitt band.
O Gud, därtill förläna
din nåd och helge And.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>