Suomeksi
Psalm 411 – Skynda o själar
Föregående Nästa
411

Skynda o själar

Psalmens notbild

1.
Skynda o själar, ty hastigt förrinner
år efter år som en brusande flod.
Syndaren nåd hos sin Frälsare finner,
han är mot alla barmhärtig och god.
Men akta dock på
vart din vandring kan gå.
Snart, kanske snart, skall din dödstimme slå.

2.
Du får ej tröttna på vägen till livet,
tusende faror där följer ditt spår.
Stort är det värv som av Gud blev dig givet,
slösa ej bort dina dyrbara år.
Men skymmer det ren
är all möda för sen.
Stunden skall komma för var och en.

3.
Driv ur ditt sinne all kärlek till världen,
rikta din vandring till Guds paradis.
Lova din Herre för hjälpen på färden
sjungande nådens och sanningens pris.
Så finner du visst
i Guds himmel till sist
vila och ro från synd och brist.

4.
Dyraste Jesus, var med oss på vägen,
led oss och stöd oss att trygga vi går.
Frestaren vaktar försåtligt på stegen,
hjälp att han ej i sin snara oss får.
Din nåd du oss giv,
hos oss alltid förbliv.
För oss till slut till ditt eviga liv.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>