Suomeksi
Psalm 435 – De heliga i landet
435

De heliga i landet

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

1.
De heliga i landet,
de lever i ett ljus
som genomlyser dem.
Det går från djup till djup
och de ropar:
Kyrieleis.

2.
De heliga i landet,
de lever vid ett hav,
vid glömskans hav av nåd
och våra skulders grav,
och de ropar:
Halleluja.

3.
De heliga i landet,
de lever i en natt
vars mörker rymmer Gud
och längtan håller vakt,
och de ropar:
Kyrieleis.

4.
De heliga i landet,
de lever av vart ord
som utgår av Guds mun
om fred på denna jord,
och de ropar:
Maranata.

5.
De heliga i landet
ger ut sitt liv för det
som världen trampar ner
och för rättfärdighet,
och de ropar:
Maranata.

6.
De heliga i landet,
de går från kraft till kraft
och träder fram för Gud
till sist med segerkrans,
och de ropar:
Halleluja.

7.
Du helighetens källa,
o Far, o Ljus av ljus,
o Ande som ger liv,
allt lovar dig, o Gud,
och vi ropar:
Halleluja.

Lisää suosikkeihin