Suomeksi
Psalm 465 – Ett barn som döpts i Jesu namn
Föregående Nästa
465

Ett barn som döpts i Jesu namn

Psalmens notbild

1.
Ett barn som döpts i Jesu namn
får vila i Guds trygga famn;
vi känner glädje, rik och stor,
men i vår glädje ängslan gror.

2.
Var, Herre, med oss, så att vi
kan barnens stöd i livet bli,
att vi får visa på ditt ord
och undret vid ditt nattvardsbord.

3.
Hjälp oss att älska lika ömt
de barn som ej är vad vi drömt,
lär oss till barnens bästa se,
du, som åt svaghet kraft kan ge.

4.
Gud, Skapare, i kärlek driv
oss till att värna om allt liv,
att öppna våra slutna hem
för barn som bäst behöver dem.

5.
När barnen egna vägar går
som vi ej känner, ej förstår,
hjälp oss att tro att du dem ser
och hör de böner som vi ber.

6.
Vi tackar dig för att du vill
bevara dem som hör dig till.
Om vi är stora eller små,
hos dig finns tröst och hopp att få.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>