Suomeksi
Psalm 469 – Helgad vare arbetsdagen
Föregående Nästa
469

Helgad vare arbetsdagen

Psalmens notbild

1.
Helgad vare arbetsdagen
när den möter mig på nytt,
signad, när den från mig tagen
blir i kvällens ro förbytt.
Helgat vare hela livet,
helgat till att tjäna Gud,
ty av honom är det givet,
det skall lyda helt hans bud.

2.
Må vi såsom Gud behagar
vara rädda om vår själ,
må vi följa livets lagar,
givna för vår kropp jämväl,
ty den är ett Herrens tempel,
till hans Andes boning gjord,
Gud har satt på den sin stämpel,
den har helgats av hans ord.

3.
Må Guds Ande oss få väcka
att ej blott vårt eget se,
men vår hand mot andra sträcka
för att hjälp och ledning ge.
Vi har ansvar för de svaga,
de behöver hjälp och stöd,
att ej frestaren får draga
ned dem i förfall och nöd.

4.
Rik, o Herre, är den gåva
som vi med vårt liv har fått.
Må vi i vårt verk dig lova,
innan livets dag förgått.
Kroppens sundhet, själens hälsa,
de är gåvor av din hand.
Du som vill från synd oss frälsa,
för oss in i livets land.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>