Suomeksi
Psalm 495 – Gud i mina unga dagar
Föregående Nästa
495

Gud i mina unga dagar

Psalmens notbild

1.
Gud, i mina unga dagar
lär mig alltid tjäna dig,
göra det som dig behagar,
troget vandra på din stig.
Lär mig bygga all min ro
på din nåd och Kristi tro,
så att vad mig än må hända
intet mig från dig kan vända.

2.
Av allt hjärta, Gud, jag beder:
Lär mig främst att älska dig.
Giv mig nåd att jag bereder
fröjd åt dem som älskar mig,
att mitt hem och fosterland
jag med vilja, håg och hand
troget och med fröjd kan tjäna.
Fader, mig din nåd förläna.

3.
Som den unga björk i skogen
växer frisk i sommarregn,
låt mig växa stark och trogen
i ditt goda fadershägn.
Och när stormar skakar mig,
låt mig fäste ha i dig
och mig hålla vid det ena:
att dig älska, frukta, tjäna.

4.
Intet finns så ljuvt i världen
som du är, o Herre kär.
Skulle jag väl älska flärden,
då av dig jag älskad är?
Ren i livets morgonstund
tog du mig i ditt förbund.
Skulle jag dig övergiva
som mitt allt har velat bliva?

5.
Låt mig aldrig, Gud, dig glömma
och i världen vilse gå.
Giv att jag ditt ord må gömma
och din vilja göra må.
Låt ej världens hot och hån
driva mig ifrån din Son
och min barndomstro förstöra.
Gud, du vill mig alltid höra.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>