Suomeksi
Psalm 498 – På mina gamla dagar
Föregående Nästa
498

På mina gamla dagar

Psalmens notbild

1.
På mina gamla dagar,
o Gud, mig ej förglöm.
När åldern mig försvagar,
du i ditt hägn mig göm.
Du allt från ungdomsåren
på fadersarm mig bar.
När nu jag tyngs av åren,
en fader än mig var.

2.
Min bräcklighet jag märker,
mitt kall mig möda ger:
giv att din Ande stärker
mitt inre liv alltmer.
När minne och när öga
ej har sin skärpa kvar
och tankarna blir tröga,
mitt ljus, o Jesus, var.

3.
Blir svagare mitt öra,
jag ber dig dock att jag
i själens djup kan höra:
“Min nåd är ny var dag.”
Och får jag lida smärta
och blir min vånda svår,
så läk, o Gud, mitt hjärta
i Jesu Kristi sår.

4.
Om tungan kraft ej äger,
o Gud, att prisa dig,
i tron ditt barn dock säger:
Min Jesus ber för mig.
När mina lemmar domnar
i dödens köld, o giv
att jag i frid då somnar
och vinner evigt liv.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>