Suomeksi
Psalm 56 – Salig du och högt benådad
Föregående Nästa
56

Salig du och högt benådad

Psalmens notbild

1.
Salig du och högt benådad,
Herrens mor som gömde Ordet.
Sjung med oss den nya sången,
av vars under världen skådar
intet, intet, intet.

2.
Ringhet är vad Gud har utvalt,
ringhet i ett mänskohjärta,
och vad är då tidens makter,
guldet som de har och vapnen?
intet, intet, intet.

3.
Tom den rike sänds tillbaka,
Salig är envar som hungrar.
Den som törstar, han må taga
livets vatten och betala
intet, intet, intet.

4.
Abraham fick se i fjärran
all välsignelses fullbordan.
Nu är himmelriket nära.
Vad är omöjligt för Herren?
intet, intet, intet.

5.
Släkte efter släkte öser
salighet ur detta under,
källan som brast fram i öknen.
De som finner den behöver
intet, intet, intet.

6.
Och när sista dagen slocknar
sjunger kyrkan med Maria
än Guds lov i aftonsången.
Vad skall skilja oss från honom?
intet, intet, intet.

7.
Såsom vattnet fyller havet
och ett barn sin moders väsen
skall den sången fylla alltet
med Guds nåd och ge den namnet:
Jesus, Jesus, Jesus.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>