Suomeksi
Psalm 568b – I himmelen i himmelen
Föregående Nästa
568b

I himmelen i himmelen

Psalmens notbild

1.
I himmelen, i himmelen
där Herren Gud själv bor,
där väntar oss all glädje än
och salighet så stor.
Vår Gud och Fader får vi se,
ja, ansikte mot ansikte
se Herren Sebaot.

2.
I himmelen, i himmelen
är klarhet, hög och ren.
Så outsägligt klart som den
är icke solens sken.
Den sol som ej till vila går
och evigt oförmörkad står
är Herren Sebaot.

3.
I himmelen, i himmelen
Guds änglar utan tal
lovsjunger Gud med helgonen
i glädjens högtidssal.
En gång skall jag bli dessa lik,
av evighetens skatter rik
hos Herren Sebaot.

4.
I himmelen, i himmelen
finns icke synden mer.
Där snärjer icke frestelsen,
ej ångern smärta ger,
men helighetens vita skrud
får alla trogna där av Gud,
av Herren Sebaot.

5.
I himmelen, i himmelen
ej gråt och klagan är,
och döden och förgängelsen
skall aldrig härja där,
men liv och härlighet och frid
hör hemma där för evig tid
hos Herren Sebaot.

6.
I himmelen, i himmelen
har Gud en fröjd berett
som intet öra hörde än
och intet öga sett
och ingen mänska anat här.
Den fröjden får vi möta där
hos Herren Sebaot.

7.
I himmelen, i himmelen
där Herren uppenbar
med Sonen och med Hjälparen
sin tron i höjden har,
den nya sången klingar där
då himlens skaror offer bär
för Herren Sebaot.

8.
O Herre, i vår sista strid
var hos oss med ditt stöd
och för oss till ovansklig frid
långt bortom synd och död.
Giv oss, o Gud, en evig ro
och låt oss i din glädje bo,
o Herre Sebaot.

9.
O Fader, Son och Ande, dig
ske evigt lov och pris
för all din nåd som öppnar mig
din himmels paradis.
Där skall ock jag i evighet
lovsjunga din barmhärtighet,
o Herre Sebaot.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>