Suomeksi
Psalm 62 – Vi tackar dig o Jesus god
Föregående Nästa
62

Vi tackar dig o Jesus god

Psalmens notbild

1.
Vi tackar dig, o Jesus god,
som rinna lät ditt dyra blod.
Från Satans makt och avgrunds list
har du oss löst, o Jesus Krist.

2.
Vi beder dig, sann Gud och man,
slit sönder våra synders band,
fräls oss ifrån evig död
och var vår hjälp i all vår nöd.

3.
När synden frestar, med oss stå.
När korset trycker, skynda då
att hjälpa, styrka, stöda så,
att det för svårt ej vara må.

4.
O Jesus, du vår broder kär,
du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
och hjälp oss till ett evigt liv.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>