Suomeksi
Psalm 66 – Jesus du mitt liv min hälsa
Föregående Nästa
66

Jesus du mitt liv min hälsa

Psalmens notbild

1.
Jesus, du mitt liv, min hälsa,
Jesus, du för mig är död.
För att mig från mörkret frälsa
gick du ut i natt och nöd.
Intet kan mig nu fördärva.
Liv och glädje får jag ärva.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!

2.
Du min Jesus, måste höra,
smädelser och hot och hån.
Band och bojor fick du bära,
du som är Guds egen Son,
för att mig från banden lossa,
ondskans tunga kedjor krossa.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!

3.
Du fick lida kval och pina
och med törnekrona gå.
För att läka såren mina
fick du böjd och blodig stå.
Du fick bära korsets plåga.
Jag fick liv och hopp som gåva.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!

4.
Nu dig tackar allt mitt hjärta,
Jesus, för din bittra nöd,
för din ångest, för din smärta,
för ditt kors och för din död.
Tack för allt det bittra, svåra
som du led för synder våra.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>