Suomeksi
Psalm 84 – På min väg av själviskhet
Föregående Nästa
84

På min väg av själviskhet

Psalmens notbild

1.
På min väg av själviskhet,
trots och fåfäng möda
blommar Kristi törne med
blommor dunkelröda.

2.
Frälsare – de dunkla blom
stilla jag begrundar
medan åter lidandets
fastetider stundar.

3.
Jag har inte älskat nog,
inte offrat livet.
Ändå är mig mer än liv
i dig, Kristus, givet.

4.
Jag har bara tänkt på mig
och min egen vinning
medan du för min skull bar
törnen vid din tinning.

5.
Jag har inte bett till dig,
inte som jag borde,
inte tackat dig för allt
som du för mig gjorde.

6.
Jag förtjänar straff och dom,
att av dig förskjutas,
ej att i din vida nåd
stilla inneslutas.

7.
På min väg av själviskhet
måste stum jag stanna
inför törnekronans ring
kring din bleka panna.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>