Suomeksi
Psalm 10 – Han kommer i sin kyrka
Föregående Nästa
10

Han kommer i sin kyrka

Psalmens notbild

1.
Han kommer i sin kyrka
vid psalmers lov och fröjdeljud,
min andes tröst och styrka,
min konung och min frälsnings Gud.
I dag han lovat vara
densamme som igår
och ännu uppenbara
ett nådigt Herrens år.
Jag får mig sätta neder
med längtan vid hans fot,
ett bord han mig bereder
och tar mig som sin gäst emot.

2.
Vad nådegåvor rika
för den i anden fattig är!
Hans frälsning skall predika,
han ger mig vad min själ begär.
Det hjärta som var krossat
blir läkt av Jesu hand.
Han trälens ok har lossat
och löst den fångnes band.
Den som i blindhet famlar
han skänker evigt ljus.
Han vilsna barn församlar
och leder till sin Faders hus.

3.
O du som Sion vårdar,
sänd oss din Ande ned.
I dina helga gårdar
oss till din ankomst själv bered.
Giv nya sabbatsstunder
till vila för vår själ,
gör nya nådesunder,
befria syndens träl.
Lös varje bunden tunga
och helga så din brud,
att evigt hon får sjunga
ditt lov, o Frälsare och Gud.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>