Suomeksi
Psalm 11 – När vintermörkret kring oss står
Föregående Nästa
11

När vintermörkret kring oss står

Psalmens notbild

1.
När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

2.
I dag densamme som igår,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

3.
Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd,
ditt liv åt ärans konung vig.
Sin salighet han bjuder dig.

4.
Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid,
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

5.
Snart denna världens tid förgår.
Då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>