Suomeksi
Psalm 89 – Nu kommen är vår påskafröjd
Föregående Nästa
89

Nu kommen är vår påskafröjd

Psalmens notbild

1.
Nu kommen är vår påskafröjd.
Vi lovar Gud i himlens höjd.
Med glada hjärtan sjunger vi:
Vår träldomstid är nu förbi.

2.
Ja, Gud har lossat syndens band
och ryckt all makt ur Satans hand.
Vår Herre, som har mänskan kär,
för oss på korset offrad är.

3.
Vårt påskalamm, o Jesus Krist,
är du förutan fel och brist.
I striden ger du oss ditt stöd
och styrker oss med himmelskt bröd.

4.
Ur gravens mörker stod du opp,
och därför är du allt vårt hopp.
Befria oss från dödens lag,
skänk liv med dig på domens dag.

5.
Vi tackar dig som dödens makt
har under dina fötter lagt.
Vi prisar dig som allt förmår,
o Son och Ande, Fader vår!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>