Suomeksi
Psalm 113 – Helige Ande sanningens Ande
Föregående Nästa
113

Helige Ande sanningens Ande

Psalmens notbild

1.
Helige Ande, sanningens Ande,
kom att oss ledsaga.
Låt oss ej falla eller oss förvilla,
men till målet draga
i ordets ljus, förtröstande och stilla.
Vishet, o Herre,
ge oss från höjden.

2.
Helige Ande, starkhetens Ande,
kom att oss uppliva.
Må kärlek bo i våra hjärtan inne
och dess frukter bliva
en kristlig dygd, ett himmelskt mod och sinne.
Helighet, Herre,
ge oss från höjden.

3.
Helige Ande, lovsångens Ande,
kom att modet stärka.
Låt hoppets röst i mödor och bekymmer
i vår ande verka
och ge oss frid när livets afton skymmer.
Salighet, Herre,
ge oss från höjden.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>