Suomeksi
Psalm 119 – Överallt sig Anden rör
Föregående Nästa
119

Överallt sig Anden rör

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

1.
Överallt sig Anden rör,
bud till alla kristna för:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

2.
Glöm din skygghet, höj din röst,
ropa ut i väst och öst:
Gud i Kristus kom, han är
än idag den kraft som bär.

3.
När Guds trogna bryter bröd,
mättar hunger, lindrar nöd:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

4.
Anden leder än till strid
mot det onda, vet sin tid:
Gud i Kristus kom, han är
än i dag den kraft som bär.

5.
När en främling får en vän,
när en hemlös finner hem:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

6.
Ande, fyll med liv vår sång,
led vår tanke, styr vår gång:
Gud i Kristus kom, han är
än i dag den kraft som bär.

7.
Överallt Guds Andes bud
kallar alla folk till Gud:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>