Suomeksi
Psalm 120 – På berget i förklarat sken
Föregående Nästa
120

På berget i förklarat sken

Psalmens notbild

1.
På berget i förklarat sken
stod Kristus för de sina.
De såg ett moln av solglans ren,
i vilken allt sågs skina,
och därur kom en röst med dån:
Se, detta är min käre Son.
Till honom skall ni lyssna.

2.
För sina trogna än kan han
stå fram och ses förklarad,
men bara stundtals. Här är han
ej ständigt uppenbarad.
En stund blott var hans glans att se
på berget också för de tre
som var hans nära vänner.

3.
Först i hans himmel skall vi få
se all hans glans och ära
och med hans helgon evigt så
vårt lov för honom bära.
Och där skall vi med klarnad blick
få se vad vi på jorden fick
blott som en spegling skåda.

4.
Den glädje som i livet här
oss bjuds att ta till vara,
i bredd med himlens glädje är
en ömklig skugga bara.
Den salighet vi än ej ser
skall bli oss tusenfaldigt mer
än vad vi alls kan ana.

5.
O Kristus, redan på vår jord
låt dig för oss förklaras.
Lys oss med kraften av ditt ord,
låt oss i dig bevaras.
Så att i himmelen en gång
vi skall få prisa dig med sång
bland dem som du har frälsat.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>