Suomeksi
Psalm 384 – Den korta stund jag vandrar här
Föregående Nästa
384

Den korta stund jag vandrar här

Psalmens notbild

1.
Den korta stund jag vandrar här,
vad fruktar jag och klagar?
Han som den gode herden är,
han mina steg ledsagar.
Han som gav livet för sin hjord
än med sin Ande och sitt ord
är när oss alla dagar.

2.
Jag hör hans röst och känner den
och går dit han vill kalla.
De sina känner han igen,
han räknat har dem alla.
Han söker den som vilse far,
den svage i sin famn han tar,
upprättar dem som falla.

3.
Han styrker mig med livets bröd
vid nådens helga källa,
där Andens kraft mot synd och död,
där frid och fröjd uppvälla.
Hur mörk min väg bland törnen går,
om jag ej viker från hans spår,
skall jag ej modet fälla.

4.
O du som sade: “Ingen kan
de mina från mig taga”,
mot världen ropar jag dig an;
den vill mig från dig draga.
Låt mig ej villas bort från dem
som till din Faders trygga hem
du lovat att ledsaga.

5.
Hur tomt är allt vad världen har,
hur kort dess nöjen vara!
Snart kommer natten, då envar
av oss skall hädanfara.
Och då, vad är vår lycka här
mot Jesu löfte: “Där jag är,
där skall ni också vara!”

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>